Beste belangstellende van de Zilveruitjes,
Nu vraagt de werkgroep een keer aandacht voor zichzelf. Wij zoeken versterking. De werkgroep Zilver (50+) ziet het als zijn taak om Zilveruitjes te organiseren en voor de belangen en verlangens van de roze ouderen op te komen. Met name aan het behartigen van de belangen zijn we de laatste tijd niet toe gekomen, maar daar kun je ons mee helpen.

Het betreft zaken als: Hoe gaat het met roze ouderen in de woonzorgcentra en de medische zorg? Hoe blijven roze ouderen onder de mensen? Naast een bezoek aan onze (succesvolle) Zilveruitjes hebben mensen ook zin in andersoortige contacten, bijvoorbeeld, bezoek bij iemand thuis, enz. Wij denken bijvoorbeeld aan contacten met maatjes- of bezoekprojecten of contacten met woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Heb je ideeën hoe we hier vorm aan kunnen geven of wil je je hier voor inzetten? Neem contact met ons op en help ons Haaglanden een plek te laten zijn waar het goed leven is, óók voor roze ouderen en stuur een berichtje naar zilver@cochaaglanden.nl.

Namens de werkgroep,
Jan en Wim

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts