Op IDAHOT aanstaande zondag 17 mei zal het instagram-account van het voorlichtingsteam online van start gaan.

Het instagram-account Voorlichting COC Haaglanden richt zich op docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolbesturen en andere professionals die zich met onderwijs bezighouden zoals schoolmaatschappelijk en ggd-medewerkers en gemeentelijke beleidsmedewerkers. Daarnaast kunnen ook potentiële voorlichters een kijkje nemen, om te zien wat ons voorlichtingswerk inhoudt. 

Hier is de link

Op deze post kun je niet reageren