Op IDAHOT aanstaande zondag 17 mei zal het instagram-account van het voorlichtingsteam online van start gaan.

Het instagram-account Voorlichting COC Haaglanden richt zich op docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolbesturen en andere professionals die zich met onderwijs bezighouden zoals schoolmaatschappelijk en ggd-medewerkers en gemeentelijke beleidsmedewerkers. Daarnaast kunnen ook potentiële voorlichters een kijkje nemen, om te zien wat ons voorlichtingswerk inhoudt. 

Hier is de link

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts