Voorlichting is en blijft nodig

Al meer dan 27 jaar biedt COC Haaglanden voorlichting over regenboogbeleid in Den Haag en omgeving. Met een team van 20 vrijwilligers verzorgen ze voorlichtingslessen op scholen en geven ze trainingen aan leerkrachten. Iedereen verdient het om te weten dat ze mogen zijn wie ze zijn, ook op school. Laten we eens inchecken bij de coördinator voorlichting van COC Haaglanden: Maaike Frankena.

Wat doet COC Haaglanden op het gebied van voorlichting?
COC Haaglanden biedt al ongeveer 27 jaar voorlichting aan, eerst alleen in Den Haag, later ook in de randgemeenten Zoetermeer, Westland, Leidschendam-Voorburg en sinds 2022 ook in de gemeente Rijswijk. De meeste lessen geven we op scholen in het voortgezet onderwijs en mbo, op alle niveaus en bijna alle leeftijden. Op dit moment hebben we een team van ongeveer 20 vrijwillige voorlichters. Sinds kort hebben we ook een klein team met internationale voorlichters voor de internationale scholen in Den Haag.

Hoe zien de voorlichtingslessen eruit?
We bieden zowel standaard basiskennis als op maat gemaakte lessen die aansluiten bij specifieke thema’s of uitdagingen. We geloven in interactieve sessies waarbij iedereen betrokken is. De lessen worden gegeven door ervaren en getrainde voorlichters, allemaal LHBTIQ+ of allies, zoals kinderen uit regenbooggezinnen of ouders van regenboogkinderen. Dit betekent dat de leerlingen en leerkrachten in gesprek gaan mét iemand die zelf tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoort, iemand waarmee ze ongetwijfeld al veel over hebben gesproken. De lessen worden gemiddeld beoordeeld met een 8.

Welke belangrijke ontwikkelingen staan dit jaar op het programma?
In de komende periode richten we ons specifiek op leerkrachten en ondersteunend personeel. Waarom? De toename van verharding, die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en tijdens de pandemie alleen maar is versneld, zorgt ervoor dat er op scholen steeds harder en feller wordt gereageerd op kwetsbare groepen. Binnen de schoolmuren heerst vaak onduidelijkheid over HOE hierop te reageren. Sommige leerkrachten kijken weg, anderen spreken zich uit en blijven voortdurend ‘brandjes blussen’. Binnenkort benaderen we scholen met teamtrainingen om hier samen mee aan de slag te gaan.

Wat zijn thema en/of vragen die vaak terugkomen in de lessen?
Geloof en cultuur zijn altijd onderwerpen die aan bod komen tijdens onze voorlichtingen. We vermijden welles-nietes discussies, maar stimuleren de leerlingen om via stellingen en de ‘Raad van Advies’-werkvorm na te denken over hun standpunten ten opzichte van LHBTIQ+ klasgenoten. We benaderen het als een vorm van sociale vaardigheidstraining, waarbij leerlingen worden aangemoedigd om zelf na te denken en een eigen mening te vormen, zolang het gesprek met respect wordt gevoerd.

Een ander terugkerend thema is het misverstand dat je besluit om LHBTIQ+ te zijn. Een leerling opperde eens: “Dan zegt iemand dat opeens, dat heb je toch besloten? Net zoals je op school zegt dat je advocaat wilt worden.” Ik ben die jongen tot op de dag van vandaag dankbaar voor dit inzicht. Hij mij misschien niet, want toen ik dit uitlegde, zag ik hem struggelen met het heroverwegen van een vaste overtuiging. Dat kan soms pijnlijk zijn, maar hij nam het positief op.

Education Matters! Dit geldt voor jongeren die denken dat je ‘besluit’ LHBTIQ+ te zijn en voor jongeren die nog op zoek zijn naar hun seksuele oriëntatie. Daarom blijven wij met alle liefde voorlichting geven. Het is belangrijk dat elke leerling weet dat ze zichzelf mogen zijn, ook op school. Wij zijn het levende bewijs!

De voorlichting van COC Haaglanden wordt gefinancierd door vijf gemeenten.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts