Op 30 november hebben 11 coördinators en bestuursleden een hele middag gefocust op gedrag en omgangsvormen binnen onze vereniging en in ons pand. Twee vertrouwenspersonen hielpen de aanwezigen hierover inzichten te verwerven en kennis te vergroten. Daarbij hebben we ook elkaar wat beter leren begrijpen. Ons doel is een diverse en inclusieveLHBTI-gemeenschap, die samenwerkt aan onze doelen van sociale acceptatie en gelijke rechten en kansen. In de afgelopen periode is door onze circa 100 vrijwilligers uit de LHBTI-gemeenschap hard gewerkt aan meer dan 1.000 activiteiten die onze vereniging jaarlijks organiseert. Een nog grotere groep neemt aan die activiteiten deel. COC Haaglanden wil dat al deze mensen zich bij ons welkom en veilig voelen en zich verantwoordelijk naar elkaar opstellen. Wij bezitten een gedragscode waar iedereen zich aan moet houden. Wij brengen deze nadrukkelijk onder de aandacht en doen dat onder meer door trainingen. Maar ook door hierover met elkaar in gesprek te gaan. De komende periode zal binnen onze hele organisatie verder worden gewerkt aan dit onderwerp. De bereidheid om deel te nemen aan trainingen inzake dit onderwerp is iets wat wij principieel van al onze vrijwilligers inclusief bestuursleden verwachten, maar net zo goed van onze medewerkers. De eerste vruchten zijn reeds geplukt door een steeds prettiger onderlinge sfeer. Wij meten dit onder meer door de positieve reacties van (nieuwe) vrijwilligers.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts