Roze raadsdebat in Den Haag

Voor aanvang van het Roze Raadsdebat in Den Haag ondertekenen vertegenwoordigers van PvdA, D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, Haagse Stads Partij en Dynamo Den Haag het Roze Stembusakkoord. In dit akkoord beloven partijen zich in te zetten voor gender- en seksuele diversiteit in Den Haag. Concrete plannen: voorlichting op meer scholen, aanpak van spreekkoren en betere registratie van LHBTI-gerelateerd geweld. Opvallend: echt religieus geïnspireerde partijen schitteren in dit debat door afwezigheid.

Meteen na de ondertekening van het Roze Stembusakkoord grijpt Sebastiaan Kruis (PVV) de microfoon: ‘En zo wordt er dus niets gedaan aan het echte probleem!’ Vooraan in de zaal glijden intussen de glaasjes prosecco van het dienblad, een aantal panelleden bespattend. Maar de rust is snel hersteld en de eerste stelling – de gemeente stimuleert alle scholen om gastlessen door COC Haaglanden te laten organiseren en steunt Gay Straight Alliances – verschijnt op het scherm. ‘Het moet niet stoppen bij voorlichting’, vindt Robert van Asten van D66. ‘Acceptatie moet volgen. Leerlingen moeten zich prettig voelen op school.’ Astrid Frey van CDA vertelt dat haar dochter laatst enthousiast vertelde over zo’n gastles, en voegt eraan toe: ‘Dit moet ook in sportverenigingen.’ Vanuit de zaal komt de opmerking dat docenten zelf er meer vanaf moeten weten. COC Haaglanden verzorgt ook trainingen voor leraren. Van Asten vindt dat een goede zaak: ‘Het moet niet van één persoon afhangen.’

Poster
Rotterdam heeft een tijd geleden een postercampagne gevoerd voor vrije partnerkeuze. Is zo’n poster, waarop twee mannen of twee vrouwen met verschillende culturele achtergronden te zien zijn, een goed idee? GroenLinks ziet er wel wat in. ‘LHBTI’s worden niet door iedereen geaccepteerd, ook niet door de reformatorische gemeenschap bijvoorbeeld’, zegt Erlijn Wenink. ‘Het is een manier om in gesprek te komen, maar het moet niet bij posters blijven.’ Voor de PVV heeft emancipatie van de moslimgemeenschap geen prioriteit. Kruis: ‘De islam verbiedt homoseksualiteit, dat is het probleem.’ Een Koerdische vrouw in de zaal vertelt dat in haar familie homoseksuelen welkom zijn en een man zegt: ‘U scheert iedereen over één kam. U ziet in mij een moslim, en niet de homoseksueel die ik ook ben.’ Bram Roodhart (VVD) en Frey (CDA) vinden dat de polariserende en stigmatiserende teksten van Kruis niets oplossen. ‘We moeten juist verbinding zoeken.’

Werkvloer
Moet, bij gelijke geschiktheid voor een baan, een transgender de voorkeur krijgen? Transgenders komen moeilijk aan de slag en voorkeursbeleid zou kunnen bijdragen. Olave Basabose van De Haagse Stadspartij en zelf transgender vindt het een goed idee. ‘Op sollicitatiegesprekken krijg je al gauw te horen dat je niet representatief bent. Het moet gaan om geschiktheid en we krijgen niet de kans te laten zien dat we geschikt zijn.’ Roodhart (VVD) is tegen voorkeursbeleid. ‘Voorlichting om de acceptatie te vergroten vinden we beter.’ Maar een transitieverlof dan, zoals het zwangerschapsverlof? ‘Daar zouden we positief tegenover staan.’ De zaal vraagt zich af of het iets oplost, voorkeursbeleid voor vrouwen levert ook weinig op. Een ervaringsdeskundig uit de zaal hoeft ook geen voorkeursbeleid. ‘Dan heb je geen leven op de werkvloer.’ Basabosa reageert: ‘Ik heb het nu ook zwaar op de werkvloer. Maar dat heb ik liever dan dat ik thuis zit.’

Pester verhuist
De PvdA, Groep De Mos en de Partij voor de Dieren vinden dat de pester moet verhuizen, als iemand zijn buren lastigvalt. ‘Je kunt het aangeven bij Roze in Blauw (de speciaal voor LHBTI-vraagstukken opgeleide politie)’, zegt Bülent Aydin (PvdA). ‘Maar de bewijslast blijft wel lastig.’ Robin Smit van de Partij voor de Dieren vindt dat de bereidwilligheid van de politie om op te treden groter mag. ‘Degene die gepest wordt staat bloot aan allerlei kwellingen. Dat moet stoppen.’ Arjen Dubbelaar (Groep De Mos): ‘Er is natuurlijk ook wat aan voorafgegaan. Maar een strafproces kan een leerproces zijn.’ Istvan Kops van Dynamo pleit voor meer zichtbaarheid van Roze in Blauw.

Ontmoeten
Voor mensen met een multiculturele achtergrond kan de LHBTI-identiteit leiden tot eenzaamheid. Daarom moet de gemeente ontmoetingsmogelijkheden ondersteunen. Dat vindt ook Jerry Snellink van de SP. ‘Voor deze groep is het lastig om uit de kast te komen. Daarom moet er geld en psychologische hulp beschikbaar komen. Zo’n plek moet niet middenin de stad staan, maar ergens waar het niet zo opvalt dat je er naar binnen gaat.’ Irshad Gobind (Haagse Toekomst) was graag ook met islamitische partijen in gesprek gegaan. ‘Ik geef zelf voorlichting aan jongeren en loop er tegenaan dat er zoveel vooroordelen zijn.’ Bianca van Guine, coördinator van HangOut 070, een door de gemeente en COC Haaglanden gesubsidieerde ontmoetingsplek, vertelt: ‘Een veilige plek om elkaar te ontmoeten is belangrijk. Deze jongeren gaan niet snel naar het COC. Het zou goed zijn als er meer van dit soort projecten zouden zijn.’

Ouderen
Moet er een ‘Jan Lutje Schipholt-huis’ komen? Jan Lutje Schipholt, een onlangs overleden prominent lid van COC Haaglanden, ijverde hier jaren voor. ‘Het is belangrijk eenzaamheid tegen te gaan’, zegt Kirsten Overboom van de Bond voor Studenten Actie. ‘Daarnaast willen we investeren in de Roze Loper.’ Dynamo is het daarmee eens: ‘Een mooi idee’, zegt Istvan Kops. ‘Dat ouderen vereenzamen wil niemand.’ Op de vraag vanuit de zaal of er wel belangstelling is voor zo’n huis, antwoordt Dubbelaar (Groep de Mos): ‘Er zijn een paar kleine initiatieven en daar zijn enorme wachtlijsten voor. Die belangstelling is er wel.’

Afrekenen
Over vier jaar staat het LHBTI-beleid in Den Haag er nog beter voor, als de partijen het voor het zeggen krijgen. Partijen beloven onder meer druk te zetten op alle scholen om gastlessen over seksuele en genderdiversiteit te laten verzorgen, zich ervoor in te zetten dat de aangiftebereidheid na een geweldsincident groter wordt en zich er in het algemeen voor in te spannen dat iedereen in Den Haag kan houden van wie hij/zij wil.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts