Op woensdag 24 mei 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom plaats. Tijdens deze vergadering blikt het bestuur met de leden terug en vooruit! Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de jaarrekening en het jaarverslag 2016. Daarnaast worden alle mooie plannen en de (concept)begrotingen voor 2017 en 2018 gedeeld. Ook zal een voorstel voor een statuutwijziging voorgelegd worden. Hierin krijgt de Code Goed Bestuur beslag. De leden krijgen voor deze ALV een uitnodiging.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts