Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Humanistisch Café Haaglanden

Donderdag 30 januari 2020
Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116 (halte lijn 3 Elandstraat)

Aanvang: 18.30 u, inloop v.a. 18.00 u (vrij en gratis toegang inclusief kopje soep)

Waarom praten wij nog steeds over genderdiversiteit? 
Omdat het schuurt in de samenleving?

Nog steeds moeten vragen beantwoord worden over tot welke seksuele categorie je behoort. Alsof elke persoon exact in een bepaald hokje past! Grote ophef was er toen Nikkie de Jager, bekend van haar video’s over make-up en lifestyle via haar NikkieTutorials, uit ‘de kast’ kwam over haar transitie.

LHBTQI+ als cryptische omschrijving van genderdiversiteit. Wat is dat eigenlijk?

Polariserend geformuleerd:  hetero’s enerzijds en de rest, te weten alle andere vormen van seksualiteit, anderzijds. Dit terwijl binnen de diverse groepen een grote diversiteit bestaat. Kortom: de mensheid is een fluïde continuüm van de meest uiteenlopende vormen van seksualiteit.

Uit onderzoek blijkt dat LHBTQI+ personen nog steeds te maken hebben met discriminerend fysiek of verbaal geweld en dat de aangiftebereidheid bij de slachtoffers laag is. Ook de positie op de arbeidsmarkt is slecht: arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen hoger dan gemiddeld.

Gastspreekster is mevrouw Döne Fil, sociaal ondernemer te Amsterdam en LGBTQI activiste.

Zij zal ingaan op de positie van LHBTQI+ personen. Daarna is er zoals altijd gelegenheid tot het stellen van vragen en tot gedachtewisseling over het onderwerp, al dan niet op basis van eigen (in)directe ervaringen.

Programma

18.00 uur Inloop

18.30 uur Welkomstwoord Ludolf van Hasselt, voorzitter HV Den Haag-Haaglanden

18.35 uur Voordracht gedicht Geslachtelijke Bepaling van Marieke Lucas Rijneveld

18.45 uur Inleiding door Wim Monasso over zijn vormende jaren, van Rooms-Katholiek naar

Humanisme en zelfbeschikking. Wim is HV-lid en activist voor LHBT+ Mensenrechten, zowel op lokaal, nationaal als mondiaal niveau: ‘Ik zie pijn door uitsluiting, zelfonderdrukking, discriminatie en geweld. Er is noodzaak voor educatie bij kinderopvang, scholen, politie, sportwereld, zorgsector, etc.’

19.00 uur Mevrouw Döne Fil, sociaal ondernemer te Amsterdam en LGBTQI activist.

Zij zal ingaan op de positie van LHBTQI+ personen.

19.30 uur Vragen en gedachtewisseling  

20. 30 uur Sluiting.

Gepubliceerd:
18 januari 2020
Categorie:
Algemeen
Tags: