Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 13 december 2017 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staan onder andere de werkplannen en de begroting voor 2018. Ook worden er twee bestuursbenoemingen aan u voorgelegd. Voor de functie van secretaris heeft algemeen bestuurslid Paul van der Kraan zich beschikbaar gesteld en Sandra Khouw is herkiesbaar voor een volgende termijn als algemeen bestuurslid.

Heeft u vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 7 december 2017. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken u per post worden toegestuurd. Stuurt u ook daarvoor een e-mail.

Het bestuur hoopt u op 13 december a.s. te mogen begroeten!

Hieronder de agenda en bijlagen:

Uitnodiging ALV 13-12-2017
Agenda ALV 13-12-2017

Bijlage agendapunt 4 – ALV verslag
Bijlage agendapunt 5 – Werkplannen 2018
Bijlage agendapunt 6 – Rapportage 2016 en begroting 2017 + 2018
Bijlage agendapunt 7 – Introductie bestuursleden

 

 

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts