Geacht COC-lid,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 19 september 2018 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden in het COC-café.

Links naar de  agenda en toelichtingen op de agendapunten treft u aan onder dit bericht.

Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en de begroting voor 2018. Er wordt een bestuursbenoeming aan u voorgelegd: voor de functie van algemeen bestuurslid heeft Jan de Graaf zich beschikbaar gesteld. Ook stellen wij u voor een lid van verdienste te benoemen. Het verslag van de accountant (agendapunt 6) en van de kascommissie (agendapunt 7) zijn nog niet gereed, zodra deze beschikbaar zijn sturen wij die toe en komen ze op de site.

Heeft u vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 14 september 2018. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken u per post worden toegestuurd. Stuurt u ook daarvoor een e-mail naar administratie@cochaaglanden.nl.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts