Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Bijzondere Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
donderdag 7 mei 2015 om 20.00 uur
Capelzaal / COC café
2e verdieping Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen vragen
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen Bestuur
  – specificatie kosten verbouwing (document)
  – afkoopsommen directeur en interim-directeur (document)
 5. Instellen stemcommissie
 6. Voorstel Emancipatie nota (document) – Bestuur
 7. Proces Plan van Aanpak: missie & visie (document) – Bestuur
 8. Voorstel medewerker voorlichting (document) – Bestuur
 9. Uitbreiding uren voor maatschappelijk werk t.b.v. randgemeenten (document) – Bestuur
 10. Verlenging activiteiten netwerker (document) en administratie (document) – Bestuur
 11. Voorstel vrijwilligersvergoeding (document) – Bestuur
 12. Concept betaalde medewerker zaterdag café – ALV-voorstel
 13. Bestuurlijke portefeuilleverdeling (document) – verkiezing: penningmeester (document) en secretaris
 14. Stemming
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting

Documenten:

Hieronder nog eens alle documenten op een rijtje (de komende dagen volgen er meer):

Uitnodiging en agenda
Analyse onderhoudskosten in 2014
Reserveringen in jaarrekening 2012 inzake vertrek directeur en a.i. directeur
Actieprogramma Emancipatiebeleid
Activiteiten (Portefeuille, Werkgroep, aandachtsgebied)
Voorstel invoeren vrijwilligersvergoeding
Administratief medewerker
Voorlichting
Netwerker Seksuele Diversiteit
Randgemeenten
Missie & visie
Plan van aanpak meerjarenbeleidsplan COC Haaglanden 2016-2018
Voorstellen Annemarie Top

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts