Beste COC-lid,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden. Deze wordt gehouden op dinsdag 10 december 2019 in het verenigingspand (beneden in het COC Café) aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur.

De agenda en bijlagen zijn digitaal verzonden aan de leden met een (bij ons bekend) e-mailadres en vervolgens ook met de post verstuurd aan diegene waar we geen e-mailadres van hebben. Op onze website wordt enkel de agenda en uitnodiging geplaatst. Uiteraard is het altijd mogelijk om de stukken nogmaals aan te vragen via secretaris@cochaaglanden.nl.

Op de agenda staan onder andere de begroting voor 2020 en het beleidsplan 2020 – 2021. Ook worden er enkele bestuursbenoemingen voorgesteld en nemen we de notulen van de afgelopen drie ALV’s door. Voor we hiermee beginnen, stellen wij graag Raisa Sambo aan jullie voor. Onze nieuwe maatschappelijk werker en netwerker.

Heb je vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 2 december 2019. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden.

Het bestuur hoopt je op 10 december a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van COC Haaglanden
Peter Paul Wiegmans
Aspirant secretaris

Download de agenda

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts