Den Haag, 28 april 2016

Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
donderdag 19 mei 2016, 20.00 uur
Capelzaal COC Haaglanden

Agenda:

 1. Opening door voorzitter
 2. Meldingen en ingekomen vragen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verkiezing en instellen stemcommissie
 5. Verslag ALV 16 december 2015
 6. Jaarverslag en jaarrekening 2015
 7. Caféplan
 8. Begroting 2016 en concept-begroting 2017
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Verkiezing kandidaat-secretaris en stemming
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting door voorzitter

De benodigde documenten zijn hieronder in te zien en te downloaden (op verzoek kunnen ze worden toegestuurd).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Hodo Essa
waarnemend secretaris

Documenten:

Uitnodiging en agenda
Concept-verslag ALV 16 december 2015
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Rapportage 2015 / Aangepaste begroting 2016 / Concept begroting 2017
Caféplan
Introductie kandidaat-secretaris

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts