4 mei 2016

Geachte aanwezigen,

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen –burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

Hier, bij het Internationaal Homomonument dat nu ruim een jaar op deze prachtige zichtbare en bereikbare locatie staat, willen wij deze herdenking vandaag breder trekken. Naast alle LHBTI’ers die tijdens de bezettingsjaren ‘40-‘45 om het leven zijn gekomen, herdenken wij vandaag ook de internationale LHBTI-medeburgers die op basis van hun geaardheid wereldwijd vervolgd en vermoord worden. Samen, hier bij het internationaal homomonument als zichtbaar teken van strijd om erkenning van gelijke rechten en tégen discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Voor het jaar 2016 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei als motto voor deze herdenking meegegeven: Geef vrijheid door.

Velen van ons staan hier in de wetenschap opgegroeid te zijn in vrijheid. In een vrij land, met een grondwet die ons beschermt en elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook verbiedt. In vrijheid mogen zijn wie je bent en beschermd worden in het beleven van deze vrijheid.

Opgroeien in een land zonder deze elementaire basis om vrij te kunnen zijn, is helaas niet voor iedereen weggelegd. Wel kunnen wij vrienden en vriendinnen uit oorlogsgebieden hier bij ons de geborgenheid en vrijheid bieden die ze ontberen in hun thuisland.

Dat doen we ook op diverse manieren, o.a. door het bieden van een veilige haven en hulp variërend van het aanbieden van buddy’s (denk aan het Cocktailproject van het COC), tot het geven van voorlichting in de vluchtelingenopvang. COC Haaglanden, hét expertisecentrum voor LHBT-emancipatie in de regio Haaglanden, werkt hierbij nauw samen met de lokale overheden en het COA.

In het afwijzen van haat en in een rotsvaste toewijding aan de inclusieve principes van onze democratische rechtstaat ligt het behoud van onze vrijheid. Vrijheid die we vandaag doorgeven. Vrijheid waar we met z’n allen hard voor gestreden hebben en nog steeds moeten strijden. Het kan toch niet waar zijn dat vluchtelingen in de hoop op een veilige haven worden geconfronteerd met gevoelens en gedachten van mede-vluchtelingen die haaks staan op onze normen en waarden?

Samen geven we onze vrijheid in vrijheid door. Samen herdenken we vandaag iedereen die heeft gestreden voor onze vrijheid. Er is hard gestreden voor onze vrijheid en er is en was, mogelijk ook voor sommigen onder ons, veel strijd en opoffering nodig om voor vrijheid uit te komen. Alleen met dit grote besef weet je dat vrijheid niet vanzelfsprekend kan zijn zoals het in vrijheid bedoeld is.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijn waardering uit te spreken voor iedereen die deze herdenking mogelijk maakt: de aanwezigheid van u allen, de stichting Internationaal Homomonument Den Haag, de koren De Heksenketel,  Vox Rosa en Mannenkoorts, de geüniformeerde LHBT’ers van politie (Roze in blauw) en brandweer (Roze Rood), alsmede kadetten van de Politieacademie en de facilitaire ondersteuning van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten etc. etc.

Namens het bestuur van COC Haaglanden,
Arnout J.O. van Kooij

Download speech als PDF

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts