Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
op woensdag 10 december 2014 om 20.00 uur
Capelzaal / COC café (2e verdieping)
Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verkiezing en instellen stemcommissie
 3. Goedkeuren: Huishoudelijk reglement
 4. Goedkeuren: De gedragscode, procedure Vertrouwenspersoon en de Klachtenregeling procedure
 5. Goedkeuren: De notitie (power point presentatie) inzake het organisatiemanagement dat we voor staan.
 6. Voorstellen nieuwe medewerkers: Marianne Steijnis; Rohit Vyas; Gé Meulmeester.
 7. Verslagen en begrotingen van diverse werkgroepen en activiteiten:
  – Jong & Out
  – Voorlichting
  – ICT
  – La vie en rose
  – Zilver
  – COC Café
  – Maatschappelijk Werk
 8. De begroting 2015 met toelichting door penningmeester
 9. Toelichting Voorstel aantrekken beheerder café activiteiten.
 10. Herverkiezing Harry Derksen tot voorzitter
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging & agenda
Verslag Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014
Gedragscode COC Haaglanden
Bestuur, Werkwijze 2014
Begroting Jong&Out 2015

Werkplan en begroting 2015 Voorlichting
Begroting-ICT-2014-2015
Jaarverslag 2014 & werkplan 2015-2016 Woongroep 50+ la vie en rose
Jaarplan en begroting 2015 Zilver
Werkplan en begroting 2015 Maatschappelijk werk
Rapportage jaarverwachting 2014 en begroting 2015
Jaarplan en begroting 2015 Gay Den Haag

 

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts