Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Bijzondere Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
op woensdag 18 december 2013 om 20.00 uur
Capelzaal / Bastacafé (2e verdieping)
Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Installatie stembureau
 5. Stand van zaken COC Haaglanden
 6. Verslag A.L.V. d.d. 26 april 2013
 7. Werkplannen werkgroepen COC Haaglanden
 8. Begroting 2014
 9. Verkiezing Algemeen Bestuurslid
  Voorstellen Hodo Essa.
  Stemming.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging & agenda
Verslag ALV 26 april 2013
Benoeming Lid v. Verdienste Gerard van Reijsen
Benoeming Lid v. Verdienste Alexander Ernst
Benoeming Lid v. Verdienste Marcel Staal
Werkplan 2015 Maatschappelijk werk
Werkplan 2014 / 2015 Voorlichting
Werkplan 2014 / 2015 Politiek & Buitenland
Werkplan 2014 Jong & Out
Werkplan Jongeren 2014
Werkplan 2014 DARE
Werkplan 2014 Café-groep
Werkplan 2014 La Vie en Rose
Werkplan 2014 Zilver (50+)
Resultaten & Begrotingen 2012 / 2014
Voorstellen Hodo Essa

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts