In de week voorafgaand aan de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart a.s. laten Haagse inwoners zien wat de diversiteit aan bewoners in de stad betekent voor het dagelijks leven en de toekomst. Zo gaan Haagse jongeren met elkaar in gesprek in speciale debattenten verspreid in de stad en wordt op 20 maart in de Grote Kerk de ‘Anders? Nou En!’-stadsfoto gemaakt, een zo divers mogelijke groepsselfie waarop verschillende inwoners van Den Haag te zien zijn. Deze foto wordt op de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie zelf, dus op 21 maart, gepubliceerd in verschillende media. Het evenement in de Grote Kerk wordt onder andere gepresenteerd door DJ’s Fernando Halman en Morad van jongerenzender FunX.

De campagne is een samenwerking van onder andere de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Culture Clash 4 U, de Haagse Jongerenambassadeurs en de gemeente Den Haag. Allen onderschrijven ze het belang van diversiteit. Wethouder Rabin Baldewsingh (integratie): “Gelukkig is Den Haag een stad van verschillen, de stad bestaat inmiddels voor meer dan 50% uit mensen met een niet-westerse achtergrond. Samen stad zijn en één Den Haag vormen werkt alleen als je elkaar respecteert. Hier telt niet onze afkomst maar onze gezamenlijke toekomst. Voor racisme en discriminatie is dan ook geen plek.”

14, 16 en 18 maart: Debattenten en Haagse Hogeschool
Op 14 maart zal de debattent neerstrijken op de Leyweg, op 16 maart aan het Lange Voorhout en op 18 maart in het atrium van de Haagse Hogeschool. Daar gaan jongeren met elkaar in gesprek, onder leiding van studenten van de Haagse Hogeschool, over verschillende onderwerpen zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, diversiteit in de sport, verscheidenheid in cultuur en religie en de jongeren beelden hún Den Haag van de toekomst uit met moodboards (beeldcollages) die ter plekke worden gemaakt en gepresenteerd. Dit deel van de campagne wordt begeleid door jongeren van Culture Clash 4 U. Als afsluiter spelen alle deelnemers mee in een kennisquiz over Den Haag.

20 maart: Poseer voor de Stadsfoto in de Grote Kerk
Samen met wethouder Baldewsingh wordt de Anders? Nou En!-stadsfoto gemaakt waarop zoveel mogelijk verschillende bewoners te zien zijn. Iedereen die een statement wil maken tegen discriminatie en racisme mag mee op de foto, mits om 13.00 uur aanwezig in de Grote Kerk. De foto wordt op 21 maart gepubliceerd, op de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie zelf. Ook worden de moodboards van de jongeren gepresenteerd. De Grote Kerk is vervolgens ook het podium voor visies en meningen over diversiteit en wat inwoners zelf kunnen doen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Tijdens een Lagerhuis Debat kunnen aanwezigen met elkaar in debat over prikkelende stellingen. De middag wordt afgesloten met de grote “Anders? Nou En!’-Test, een kennisquiz over divers Den Haag waar iedereen aan mee kan doen en waar mooie prijzen te winnen zijn en er is muziek van DJ’s Fernando Halman en Morad.
Deze activiteiten zijn voor alle inwoners van Den Haag gratis toegankelijk.

Kijk naar jezelf in de spiegel en vertel wat jij vindt!
Op zaterdag 12 en 19 maart is het campagneteam van ‘Anders? Nou En!’, bestaande uit leerlingen van het ROC Mondriaan in de stad te vinden, herkenbaar aan een aantal grote lachspiegels die zij bij zich hebben. Daar kunnen inwoners vertellen op camera wat zij vinden van Anders-zijn in Den Haag en zichzelf op een andere manier in de spiegel zien. De statements zijn op Facebook te vinden: Anders? Nou En! (http://tinyurl.com/andersnouen) en op Instagram: #AndersNouEn

Programma debatten 14,16 en 18 maart
De debatten zijn op 14, 16 en 18 maart vanaf 12.30 uur toegankelijk. Op 14 maart in de tent op de Leyweg, op 16 maart in de tent aan het Lange Voorhout en op 18 maart in de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein. Het debatprogramma start om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

13.00 uur Opening i.s.m. de Haagse Jongerenambassadeurs
13.15 uur Debattafels onder leiding van studenten van de Haagse Hogeschool
14.15 uur Pauze
14.45 uur Samenstelling moodboards onder leiding van Culture Clash 4 U
15.30 uur Afsluiting en ‘Anders? Nou En!’ – Kennisquiz
16.00 uur Einde


Programma 20 maart in de Grote Kerk (Rond de Grote Kerk 12, Den Haag)

12.30 uur Inloop
13.00 uur Openingswoord wethouder Rabin Baldewsingh
13.15 uur Presentatie moodboards over het Den Haag van Haagse jongeren
13.30 uur Fotomoment: Stadsfoto van divers Den Haag
13.55 uur In Gesprek Met…: verschillende Haagse organisaties vertellen over hun Den Haag
14.00 uur Anders? Nou En! Lagerhuis Debat over verschillen in de stad, waarin we bespreken wat de meerwaarde is van al die verschillen maar waarin ook pijnpunten niet uit de weg worden gegaan.
15.00 uur In Gesprek Met…: verschillende Haagse organisaties vertellen over hun Den Haag
15.05 uur De grote “Anders? Nou En!’- voor iedereen: Wie mag zich de kenner van divers Den Haag 2016 noemen en neemt een verrassing mee naar huis?
15.25 uur In Gesprek Met…: verschillende Haagse organisaties vertellen over hun Den Haag
15.30 uur Swingende muzikale afsluiting met FunX DJ’s Morad en Fernando Halman

Bezoekers kunnen gedurende de hele middag op de foto, alleen of met anderen, om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie in de speciale ‘Anders? Nou En!’ – photobooth! Reacties worden op Facebook en Instagram geplaatst.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts