Onder de vluchtelingen die in de regio Den Haag worden opgevangen, bevindt zich een groep die extra in de knel zit: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers). Zij zijn vaak vanwege discriminatie en geweld hun eigen land ontvlucht, maar zien zich in de Nederlandse opvangcentra nog steeds geconfronteerd met een negatieve houding ten aanzien van hun seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit. Bovendien krijgen de meeste LHBT-vluchtelingen geen ondersteuning van landgenoten en familie, waardoor een sociaal isolement dreigt. Daarom start COC Haaglanden met het maatjesproject Cocktail.

Cocktail koppelt de nieuwkomers één op één aan vrijwilligers die bekend zijn met Roze Den Haag. Door het organiseren van onder meer borrels, informatieve avonden, culturele uitstapjes en taalcursussen wil Cocktail de nieuwkomers helpen op een veilige manier een sociaal netwerk op te bouwen. De activiteiten zijn erop gericht het onderlinge contact binnen de doelgroep te versterken en de integratie in de Nederlandse (LHBT) gemeenschap te bevorderen. Daarnaast zet Cocktail zich in voor een beter leefklimaat in de asielzoekerscentra door het geven van gerichte voorlichting aan medewerkers en het bieden van psychosociale hulp door maatschappelijk werkers aan  LHBT-vluchtelingen.

Aan het samenbrengen van nieuwkomers en vrijwilligers gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Na een gesprek over motivatie en geschiktheid van de vrijwilliger vindt een training plaats om hem of haar wegwijs te maken in de problematiek van LHBT-vluchtelingen. Ook tijdens het project zijn er intervisiemomenten met de coördinator en biedt een maatschappelijk werker begeleiding. Voor een optimaal resultaat streeft Cocktail uiteraard naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

Het project Cocktail werd vrijdag 8 april jl. geopend met een paneldiscussie. Onder leiding van Willemijn de Koning (Den Haag FM) gingen politici en vertegenwoordigers van COC Nederland in gesprek over o.a. de vraag: Wel of geen aparte opvang voor LHBT-asielzoekers in de regio Haaglanden? Er ontstond een geanimeerde discussie, die werd besloten met een gezellige borrel.

Verslag opening Cocktail
Toespraak voorzitter COC Haaglanden opening Cocktail

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts