Op woensdag 19 maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De inwoners van Haaglanden bepalen met hun stem het beleid dat de nieuwe raden en colleges in de gemeenten gaan voeren.

COC Haaglanden heeft als belangenvereniging voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een eigen verkiezingsprogramma opgesteld met specifieke aandachtspunten voor deze doelgroep.

Onder de titel “Onze gemeente is er voor iedereen” doet COC Haaglanden een aantal aanbevelingen over o.a. onderwijs, veiligheid, ouderenbeleid, transgenders en sport. Het zijn kant-en-klare standpunten die de politieke partijen in Haaglanden zo in hun programma kunnen opnemen.

COC-voorzitter Harry Derksen: “Natuurlijk zijn niet alle negen gemeenten hetzelfde, Pijnacker-Nootdorp is geen Den Haag, Wassenaar is geen Delft en Westland is geen Zoetermeer. Maar toch is er een basisniveau waarvan wij vinden dat je dat als gemeente voor je inwoners moet nastreven. En die basis is wel voor heel Haaglanden geldig.”

In de loop van de verkiezingscampagne zal COC Haaglanden via de eigen website een overzicht geven van de LHBT-punten in de verschillende programma’s. Ook worden er, net als bij de vorige verkiezingen, in een aantal gemeenten verkiezingsdebatten georganiseerd.

Het verkiezingsprogramma is hier te lezen.

 

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts