11 oktober 2016 
Tekst Arnout J.O. van Kooij / Voorzitter bestuur COC Haaglanden.

Geachte aanwezigen 

”Een dag om trots op te zijn !”

Vandaag op  11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Op deze dag, die wereldwijd wordt gevierd, staat acceptatie van wie je bent ongeacht seksuele oriëntatie en of genderidentiteit centraal. En dat is een dag om trots te zijn.

Een zogeheten coming out (uit de kast komen) is helaas nog altijd niet voor iedereen even vanzelfsprekend.  Daarom hebben ook dit jaar de twee LHBTi-belangenorganisaties COC Haaglanden en DWH Delft samen met de regenbooggemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam- Voorburg de handen ineengeslagen in een gezamenlijke awareness- campagne van 11 t/m 15 oktober.

Samen staan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

De samenwerking met en tussen de  gemeenten is uniek in Nederland. Een resultaat waar ik als voorzitter van COC Haaglanden trots op ben. En hoe zou het zijn wanneer de 4 andere Haaglanden gemeenten zich volgend jaar aansluiten bij het initiatief ?! Ik heb een lijstje met tips voor jullie dat jullie kunnen delen met deze gemeenten.

Tijdens deze kickoff zullen de 5 wethouders van de deelnemende regenbooggemeenten spreken over de behaalde successen op het gebied van hun LHBTI+ beleid.

Beleid valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende middelen.

We realiseren ons allemaal dat extra financiering vanuit de overheid voor de regenbooggemeenten weliswaar eind dit jaar stopt, maar dat de verankering van de behaalde resultaten en de voortzetting van lhbti-emancipatiebeleid vragen om blijvende aandacht en actie.

Actie gericht op de meer kwetsbare groepen in onze community: de ouderen en de jongeren. Zij hebben bijvoorbeeld een minder groot netwerk, minder mantelzorgers en vaker last van psychische problemen.

Als gemeente kunt u specifiek aandacht voor lhbti-jongeren en roze ouderen in het gemeentelijk beleid opnemen. Immers de mogelijkheden van de gemeente in integraal beleid iets te doen voor deze groepen is met de decentralisaties veel groter geworden.

Ook kan een gemeente:

  • in aanbestedingsrichtlijnen voor aanbieders in zorg en welzijn expliciet opnemen dat er aandacht is voor lhbti+. Laat het WMO-loket actuele informatie geven en duidelijk zichtbaar maken dat het openstaat voor vragen van lhbti+-inwoners.
  • Maak medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen meer bewust van de verschillen in seksuele en genderdiversiteit bij bewoners en bezoekers.
  • Stimuleer actief het geven van voorlichtingslessen over lhbti. Overigens beschikt het COC over speciaal daarvoor getrainde voorlichters
  • Biedt ondersteuning bij het opzetten van Gender and SexualityAlliances
  • Denk aan de grote rol die de GGD biedt doo via hun afdeling JGZ of preventie gegevens uit de jeugdmonitor omtrent seksuele en genderidentiteit terug te koppelen naar scholen om zo het bewust zijn te vergroten van de lhbti-specifieke veiligheid en onveiligheid van scholen.
  • Laat je als gemeenteraad regelmatig informeren over het veiligheidsgevoel onder lhbti-inwoners en neem indien nodig maatregelen nemen.

Ik ben vereerd maar ook trots op de aanwezigheid van de wethouders van Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg.

Wederom, welkom en bedankt lieve ambassadeurs!

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts