Het bestuur vindt een veilige omgeving voor alle bezoekers erg belangrijk. Wil je hierover met ons praten? Stuur een mail naar bestuur@cochaaglanden.nl of spreek een van ons aan.

Om die veilige omgeving te kunnen waarborgen hebben we een code goed gedrag opgesteld waarin staat vermeld welk gedrag we aanmoedigen en welk gedrag we liever niet willen zien.

Toch hebben we soms te maken met bezoekers die zich hinderlijk gedragen. Dat gedrag kan door anderen als bedreigend ervaren. In zulke gevallen gaan we in gesprek en kunnen we ervoor kiezen om een pandverbod op te leggen. Na zo’n verbod nodigt het bestuur diegene uit voor een gesprek, samen met de wijkagent. Wij bespreken dan welk gedrag wij niet accepteren en welk gedrag wij willen zien.

Als diegene zich aan de afspraken houden, kunnen we besluiten het pandverbod op te heffen. Als dat niet gebeurt kan het pandverbod opnieuw worden ingesteld of kan er aangifte gedaan worden.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts