De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn belangrijk voor alle inwoners  van de gemeente. Jong en oud, groot en klein, homo en hetero. Vanuit die gedachte  organiseren COC Haaglanden en DWH Delft op donderdag 27 februari een politiek  debat.

Vanaf 20.00 uur discussiëren kandidaat-raadsleden van de Haagse politieke partijen  in het Bastacafé van COC Haaglanden, Scheveningseveer 7. Veel deelnemende  politieke partijen zijn aanwezig.

Zo’n 10% van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender  (LHBT). In Den Haag gaat dat om bijna 50.000 mensen. Hun positie is in Nederland  wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke aanvaarding  van homoseksualiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

Het debat zal gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen, transgenders  en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBT-punten in de Haagse  verkiezingsprogramma’s of het ontbreken daarvan.

Voor het eerst kan het publiek voorafgaand aan of tijdens het debat via Twitter  vragen stellen aan een of meer van de politici. Hiervoor wordt #rozedebat gebruikt.

Iedereen die graag wil horen hoe de politieke partijen van Den Haag denken over  voorlichting op scholen, zorg voor LHBT-ouderen of bestrijding van discriminatie in  de sport is van harte welkom. De toegang tot het debat is gratis. De zaal is open  vanaf 19.30 uur.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts