De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn belangrijk voor alle inwoners  van de gemeente. Jong en oud, groot en klein, homo en hetero. Vanuit die gedachte  organiseren COC Haaglanden en DWH Delft op woensdag 26 februari een politiek  debat.

Vanaf 19.30 uur discussiëren kandidaat-raadsleden van de politieke partijen  in Pijnacker-Nootdorp in de Raadzaal, Emmastraat 165, Pijnacker. Vrijwel alle  deelnemende politieke partijen zijn aanwezig, in een aantal gevallen met de  lijsttrekker.

Zo’n 10% van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender  (LHBT). In Pijnacker-Nootdorp gaat dat om bijna 5.000 mensen. Hun positie is in  Nederland wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke  aanvaarding van homoseksualiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

Het debat zal gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen,  transgenders en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBT-punten in de  verkiezingsprogramma’s of het ontbreken daarvan.

Voor het eerst kan het publiek voorafgaand aan of tijdens het debat via Twitter  vragen stellen aan een of meer van de politici. Hiervoor wordt #rozedebat gebruikt.

Iedereen die graag wil horen hoe de politieke partijen van Pijnacker-Nootdorp  denken over voorlichting op scholen, zorg voor LHBT-ouderen of bestrijding van  discriminatie in de sport is van harte welkom. De toegang tot het debat is gratis. De  zaal is open vanaf 19.00 uur.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts