Het roze seniorencongres in de Haagse Hogeschool van 14 oktober 2015 heeft een aantal stellingen en adviezen opgeleverd. Deze zijn verwerkt in een aantal ‘business cases’, waarvan de tekst is opgesteld door leden van de werkgroep Ouderenbeleid. Een ‘business case’ is een vertaling van een beleidsvoornemen, een stelling of een advies naar mogelijkheden om deze uit te voeren en te financieren in de dagelijkse praktijk.

De werkgroep is van plan om in samenwerking met de Haagse Hogeschool , de vrijwilligerskoepel PEP , de gemeente en het bestuur van COC Haaglanden gedurende 2016 een aantal ‘Meet & Greets” te organiseren, waarop telkens een beperkt aantal ‘business cases’ besproken en uitgewerkt kunnen worden.

Zie brochure

ouderencongresbrochure

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts