Beste mensen,

Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag mag ik als waarnemend voorzitter iets tegen jullie zeggen. Over het algemeen ben ik geen liefhebber van nieuwjaarstoespraken, ze duren meestal te lang en bevatten weinig opzienbarends. Maar nu ik zelf de kans krijg ga ik toch even helemaal los!

We kijken terug op een interessant jaar. Veel activiteiten die wij hebben georganiseerd waren succesvol. Ik noem bijvoorbeeld de geslaagde politieke debatten in de regio Haaglanden voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen en de roze stembusakkoorden die in diverse gemeenten zijn afgesloten.

Grote manifestaties waren er ook: bijzonder succesvol was de Pridewalk die meer deelnemers dan ooit trok en waarmee wij de emancipatiestrijd van de LHBTI+ beweging vrolijk maar indringend onder de aandacht brengen. Ik ga nu niet al een heel jaarverslag voordragen en vat het samen: COC Haaglanden was heel zichtbaar in 2018 en bijna altijd op een positieve manier! Trouwens als u het jaarverslag van 2017 nog wilt lezen: vraag het aan op info@cochaaglanden.nl of kijk op de site!

In elke nieuwjaarstoespraak van elke vereniging zal naar voren komen hoeveel je te danken hebt aan de vrijwilligers die actief zijn. En voor onze vereniging geldt dat ook. Ruim honderd vrijwilligers zijn soms dagelijks bezig met een reeks van activiteiten: feesten en partijen, de dagelijkse zorg rond he café, de voorlichtingsactiviteiten op scholen, het is maar een greep uit het vele werk. Ook noem ik nog graag onze maatschappelijk werkers, die als beroepskracht staan voor goede gespecialiseerde hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben.

Daarom was het zo fijn en ontzettend terecht dat op 7 december van het vorige jaar een van onze vrijwilligers is gekozen tot Haagse Held. Het gaat om Paul Kisner in de categorie onderwijs en jeugd.

En laten we niet vergeten dat Susan de Boer op internationale Vrouwendag een Roze Parel mocht ontvangen uit handen van burgemeester Krikke van Den Haag, voor haar grote inzet voor de LHBTI-gemeenschap.

En ook noem ik nog Sandra Khouw, ook bekend als dj Miss T, die in april van 2018 is uitgeroepen tot miss Gay Holland.

Nogmaals gefeliciteerd daarmee alledrie!

Aan het einde van 2018 is er ook nog een hele nieuwe werkgroep opgericht met de naam Philautia, een werkgroep die zich in het bijzonder richt op Haagse studenten. Philautia??

Philautia is het Griekse concept van ‘jezelf accepteren.’ Het idee is dat de liefde voor anderen pas begint als je jezelf volledig accepteert en liefhebt.
Zoals Aristoteles zou hebben gezegd: “Alle liefde voor anderen is een verlenging van de liefde die iemand heeft voor zichzelf.” Het woord begint met ‘Philia’, het Griekse woord voor liefde.

Wij denken dat deze groep een echte versterking is van het scala aan activiteiten dat COC Haaglanden presenteert.

Ok, genoeg navelstaren…

Want het is niemand ontgaan dat juist in de laatste weken weer een openlijke aanval is uitgevoerd (ik heb het natuurlijk over de Nashvilleverklaring) op waarden en normen in dit land waarvan we, misschien te makkelijk, aannemen dat die in ons veilige West-Europese stukje land aan zee niet meer bedreigd zouden worden. Het tegendeel blijkt waar. Nu kan je deze beweging wegzetten als irrelevant, zoals Bert Wagendorp”dinsdag in de Volkskrant schreef:

“Het lijkt me onverstandig kwesties de seksualiteit betreffende over te laten aan mensen die zich baseren op de verzonnen woestijnfictie van tweeduizend jaar of langer geleden. Ze met alle waandenkbeelden in hun eigen sop te laten gaarkoken en te negeren lijkt me de beste optie.

Maar ik denk dat wij , de mensen om wie het gaat, ons die luxe niet kunnen veroorloven. Niet in onze eigen maatschappij én ook niet als we naar de wereld om ons heen kijken. Dan zie je dat er landen zijn waar de klok wordt teruggedraaid of waar de klok al jaren stilstaat. En daarmee is het bestaansrecht van een LHBTI-emancipatiebeweging weer voor 100% bewezen.

COC Haaglanden als onderdeel van COC Nederland blijft samen met alle andere verenigingen in het land  pal staan voor onze rechten. Gelukkig zijn er vele manieren om dat tot uiting te brengen, de activiteiten die we door het jaar heen ontplooien zijn daar het voorbeeld van. En ieder die actief is draagt bij op een manier die passend is. Uiteindelijk gaat het erom ons zelf overbodig te maken, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. We kunnen niet achteroverleunen!

We kijken vooruit naar 2019 met veel vertrouwen. Met een gedeeltelijk nieuw bestuur dat er alles aan doet om de organisatie zo goed mogelijk te laten draaien, en een grote enthousiaste groep actieve mensen in de vereniging. Ook in 2019 zullen we hobbels gaan krijgen, tegenslagen ontmoeten en strijd moeten leveren. Maar ook grootse momenten van gezelligheid, solidariteit en resultaten liggen voor ons. En soms vallen die ook samen!

Daarom: graag wil ik met jullie toasten op een fantastisch 2019!

Uitgesproken door Paul van der Kraan, waarnemend voorzitter, tijdens de nieuwjaarsreceptie van COC Haaglanden op 12 januari 2019.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts