De eerste stap is gezet, de Maand van de Vitaliteit kent sinds oktober ook een roze zijde die goed in de smaak viel. Op donderdag 15 oktober was het zo ver, het eerste Roze Ouderencongres werd een feit. Daarmee heeft COC Haaglanden haar deuren geopend voor meer beweging in de LHBT emancipatie voor ouderen.

Lees hieronder meer over de organisatie en wat er nodig was om dit congres te realiseren. Hiervoor heb ik gesproken met Arnout Timmerman en Ton de Wit.

Waarom dit congres?…
Het Roze Ouderencongres is georganiseerd om een scherp beeld te krijgen over wat er speelt rondom LHBT- ouderen in de maatschappij van Haaglanden. Belangrijk hierin was om kritisch te kijken naar welke uitdagingen er liggen en welke thema’s op de agenda moeten. Het doel hiervan was om met al die verzamelde informatie een of meerdere businesscases te ontwikkelen.

Samen met de Haagse Hogeschool
Gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool (HHS) zijn partners in de Maand van de Vitaliteit. Er werd nadacht om een ouderensymposium te organiseren. Het idee voor een Roze Ouderencongres werd tot stand gebracht door de Gemeente. Zij wilde het thema LHBT- ouderen zichtbaar onder de aandacht brengen. Het bestuur van COC Haaglanden zag hierin verschillende kansen en mogelijkheden en heeft het idee voorgelegd bij de nieuwe Werkgroep ouderenbeleid.

De coördinator van de Werkgroep ouderenbeleid, Arnout Timmerman heeft samen met de leden nagedacht over de opzet en vorm. En met ondersteuning van het bestuur, de Werkgroep communicatie en verschillende stakeholders werd het idee concreter en tastbaar

Met welke ideeën werd het congres aangekleed
De speerpunten: wonen, welzijn, zorg en veiligheid werden als vaste onderwerpen ingezet om het congres inhoudelijk in te richten. Vanuit die speerpunten werden divers activiteiten ontwikkeld. Die waren nodig om interactie tussen belanghebbende uit de wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven op gang te brengen.

Waarom is dit congres belangrijk
LHBT- ouderen hebben in hun tijd veel doorstaan om taboes te verbreken om te leven zoals zij zijn. De jongeren plukken hiervan vandaag de dag de vruchten. Helaas wordt te vaak vergeten wie daarvoor gevochten hebben. En de emancipatie is helaas nog niet voldoende doorgedrongen in de welzijns- en gezondheidszorg waar kwetsbare LHBT- ouderen van afhankelijk zijn. Er zijn ervaringen van roze ouderen die weer in de kast gingen om het te kunnen overleven binnen een zorginstelling. En dat zijn stappen achteruit terwijl we vooruit moeten. Het blijft een gevoelig onderwerp dat meer aandacht en bekendheid verdient. En daarom was het ook zo goed om dit congres samen met en op de HHS te organiseren. Want het onderwijs is een van de zaadjes waar we hopelijk in de toekomst de vruchten van kunnen plukken.

Was het Roze Ouderencongres een succes
Het congres is op meerdere terreinen een succes geworden. Niet eerder is er op deze schaal en in combinatie met vrijwilligers een dergelijk congres georganiseerd. Op korte termijn is er veel informatie verzameld waarmee we verder kunnen. En er valt meer uit te halen, dit blijkt uit het aantal bezoekers en positieve reacties die we hebben ontvangen. De vraag of het volgend jaar weer plaatsvindt werd meerdere keren gesteld. En de complimenten over de organisatie en sfeer zijn oneindig. En dat smaakt zeker naar meer, ook omdat er meer te winnen valt. Ik denk dan aan meer studenten uit de zorg aantrekken en meer landelijk aandacht

Hoe wordt 2016 ingevuld
Dit is nog koffiedik kijken omdat we ook afhankelijk zijn van de actualiteiten van dat moment. Sowieso hebben we alvast genoteerd dat LHBT- ouderen met een handicap en transgender 50+ meer onder de aandacht gebracht worden. Ook zijn we afhankelijk over wat er uit de businesscases naar voren komt. De resultaten daarover volgen later in november.

En wat kan en tot slot toegevoegd worden
COC Haaglanden moet als belangenorganisatie in 2016 weer meedoen! En heel Haaglanden voorbereiden op het Roze Ouderencongres, dit betekent dat we meer campagne zullen voeren. En meer gasten en sprekers werven om een programma te realiseren waarbij alle belanghebbende door geprikkeld worden om meer te doen voor de roze ouderen.

Dit was meer dan een gewoon congres. De informatie, de relevante sprekers en artiesten maakte van dit congres gelet op de uitvoering een mooi geheel. Volgend jaar kunnen we dit bekrachtigen en een solide basis bieden met de kennis en ervaring van dit jaar. Daarnaast is het ook leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor zo’n waardevol initiatief als het Roze Ouderencongres.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts