Heb jij financieel de touwtjes in handen? Creëer jij overzicht? COC Haaglanden is op zoek naar een nieuwe penningmeester! Als penningmeester heb je een centrale positie in de vereniging, want uiteindelijk kost alles geld. Je vindt het leuk om van veel zaken op de hoogte te zijn en werkt gemakkelijk samen met uiteenlopende mensen. Je onderhoudt nauwe contacten met de gemeenten, allereerst de gemeente Den Haag en brengt de doelen van het COC Haaglanden wervend onder de aandacht van geldschieters. Klinkt dit als jouw uitdaging? Lees dan snel verder!

Taken:  

 • Samenwerken bestuur
  • Afstemmen van doelen en acties + bespreken van lopende zaken;
  • Schetsen van financiële gevolgen en bewaken van financiële haalbaarheid;
  • Opstellen van de begroting;
  • Opstellen van het bestuursverslag;
  • I.s.m. de accountant opstellen van de jaarrekening.
 • Klankbord
  • Het ondersteunen van werkgroepen bij het maken van begrotingen en verantwoordingen;
  • Het vervullen van een toezichthoudende rol bij uitgaven door werkgroepen.
 • Futureproof
  • Bijdragen aan de missie, visie en het meerjarenplan;
  • Samenwerken met andere bestuursleden en werkgroepen om de toekomst van de vereniging te vormen;
 • In contact met de leden
  • Aanwezig op belangrijke momenten van de vereniging;

Positie in de organisatie:

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijkse bestuur van de vereniging. Hoewel bepaalde uitvoerende taken kunnen worden gedelegeerd aan andere enthousiastelingen binnen de club, blijft de penningmeester eindverantwoordelijk voor begrotingen en verantwoordingen. De dagelijkse betalingen worden verricht door de boekhouder. De rol van de penningmeester is meer strategisch en toezichthoudend.

De penningmeester onderhoudt het contact met de boekhouder en de accountant. Daarnaast onderhoudt de penningmeester het contact met de subsidieverlenende gemeenten, allereerst de gemeente Den Haag. Hierbij wordt de penningmeester ondersteund door een van de medewerkers.

Profiel:

De ideale penningmeester

 • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
 • Houdt en creëert financieel overzicht;
 • Is transparant en integer.

Tijdsinvestering, onkosten en andere bijzonderheden:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als penningmeester ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en overleggen. De penningmeester wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Hoe solliciteer je:Hoe start je dit avontuur? Stuur jouw motivatie per mail naar secretaris@cochaaglanden.nl. Uit de binnengekomen reacties maken we een selectie van kandidaten met wie we een intakegesprek zullen voeren

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts