Verslag verkiezingsdebat LHBT in Pijnacker-Nootdorp

Wat staat in de Declaration of Dordrecht? Wie of wat zijn de Roze Reigâhs? Deze en andere  prikkelende vragen kregen politici voor hun kiezen op het verkiezingsdebat LHBT, gisteravond in  Pijnacker- Nootdorp.

Het zal de tien politici, die woensdagavond in het Gemeentekantoor in Pijnacker met elkaar en  het publiek in debat gingen over ‘roze’ onderwerpen, niet zijn meegevallen. Debatleider Wouter  Neerings opent met een spervuur aan vragen. Wat weten de politici van homo’s lesbo’s, bi’s en  transen? Kennen ze mensen uit de doelgroep? Weten ze wat de Roze Loper is? Wat de Wet op  het lesbisch ouderschap behelst? Waarom heeft het COC het recht heeft zich te bemoeien met  Oeganda? De politici spreiden een gebrek aan kennis van LHBT-onderwerpen tentoon door op  de meeste vragen het antwoord schuldig te blijven. Positieve uitzondering is Geurt Visser van  Gemeentebelangen: die beantwoordt twee van de tien vragen goed.

Pink Promiss
Het debat spitst zich vervolgens toe op thema’s als veiligheid, onderwijs en ouderen. Natuurlijk moet  de gemeente veilig zijn, moet er voorlichting zijn over seksuele diversiteit op scholen en moeten  ouderen in verzorgingstehuizen zichzelf kunnen zijn. Maar hoe groot is het probleem nu werkelijk in  Pijnacker-Nootdorp en wat moet de rol van de gemeente daarin zijn? Bob van der Deijl (CDA): ‘We  horen in de raad nooit van discriminatie van homo’s. Het speelt hier helemaal niet.’ Twee vrouwen  uit het publiek vertellen dat zij niet hand in hand lopen op straat, om problemen te voorkomen.  Mark Crombaghs (PvdD): ‘De deksel moet van de put af. We zien het niet, en daarom denken we  dat hier niet speelt.’ Dat discriminatie niet mag en aangepakt moet worden, is iedereen met elkaar  eens. Maar hoe? Uit het publiek komen suggesties: een vertrouwenspersoon aanstellen op scholen  en in verzorgingshuizen, een combinatiefunctionaris bij sportverenigingen. De gemeente moet op  cruciale plekken de deskundigheid rond LHBT’s vergroten, is de conclusie. ‘Weten we wel welke  roze organisaties hier zijn?’ vraagt een vrouw uit het publiek. Zij vertegenwoordigt Pink Promiss, een  stichting die LHBT’s zichtbaar wil maken in de samenleving. ‘Dat gaan we meteen vragen’, reageert  Wouter. En inderdaad, niemand van de politici heeft ooit van Pink Promiss gehoord. ‘We hebben  brieven geschreven naar de gemeente’, zegt de vrouw. De verantwoordelijke wethouder, die ook  in de zaal zit, geeft aan dat die brieven hem niet bereikt hebben. ‘Maar we maken meteen na het  debat een afspraak voor een kopje koffie.’ Ook de raadsleden melden dat ze na het debat hun kaartje  zullen geven.

Veilig in Pijnacker
et debat eindigt om half tien met een rondje langs alle politici: is LHBT-discriminatie vooral een  landelijk vraagstuk of kan er in Pijnacker-Nootdorp iets aan gedaan worden? De politici hebben geen  hoge verwachtingen van wat zijzelf kunnen doen om van P-N een veilige roze haven te maken. Maar  ze zijn wel bereid te luisteren naar deskundigen van bijvoorbeeld het COC, en vinden dat intolerantie  moet worden bestreden.

Het verkiezingsdebat LHBT in Pijnacker-Nootdorp vond plaats op 26 februari 2014. LHBT-verkiezingsdebatten vinden daarnaast plaats in Den Haag (27 februari), Wassenaar (2 maart),  Delft (8 maart), Westland (9 maart) en Zoetermeer (13 maart).

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts