De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn belangrijk voor alle inwoners  van de gemeente. Jong en oud, groot en klein, homo en hetero. Vanuit die gedachte  organiseren COC Haaglanden en DWH Delft op zondag 2 maart een politiek debat.

Vanaf 13.00 uur discussiëren kandidaat-raadsleden van de Wassenaarse politieke  partijen in Herberg ’t Hoekje, Berkheidestraat 46. Veel deelnemende politieke partijen  zijn aanwezig, in een aantal gevallen met de lijsttrekker.

Zo’n 10% van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender  (LHBT). In Wassenaar gaat dat om bijna 2.500 mensen. Hun positie is in Nederland  wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke aanvaarding  van homoseksualiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

Het debat zal gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen, transgenders  en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBT-punten in de Wassenaarse  verkiezingsprogramma’s of het ontbreken daarvan.

Voor het eerst kan het publiek voorafgaand aan of tijdens het debat via Twitter  vragen stellen aan een of meer van de politici. Hiervoor wordt #rozedebat gebruikt.

Iedereen die graag wil horen hoe de politieke partijen van Wassenaar denken over  voorlichting op scholen, zorg voor LHBT-ouderen of bestrijding van discriminatie in  de sport is van harte welkom. De toegang tot het debat is gratis. De zaal is open  vanaf 12.30 uur.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts