Vanaf midden juni gaat in de COC’s Haaglanden en Leiden een juridisch spreekuur van start. Voor vragen en advies op het gebied van het familie- en erfrecht kan men 1 x in de 2 weken op een  donderdag- of vrijdagavond terecht in de COC’s. Een bespreking heeft een duur van ongeveer 30  minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.

Het spreekuur wordt gehouden door mevrouw mr. A. Tegelaar. Zij is verbonden aan De Roze Notaris  in Wassenaar. Voor meer informatie kan de website bezocht worden: www.derozenotaris.nl.

De roze notaris is onlangs gelanceerd met als doel om informatie te verschaffen over de juridische en  praktische kant van het vormgeven van een roze gezin. Uit de praktijk is gebleken dat hier behoefte aan is. Verder wil De Roze Notaris een lage drempel vormen voor juridisch advies op het gebied van  het familie- en erfrecht voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en  transgenders.

Akycha Tegelaar heeft 15 jaar werkervaring in het Notariaat als jurist waarbij zij zich heeft  gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Zij is verbonden aan notariskantoor Geurts & Partners te  Wassenaar. Verder is zij lid van de werkgroep Rainbow Families Haaglanden Leiden. De werkgroep  organiseert themabijeenkomsten waarbij zij de mogelijkheid biedt aan mensen om elkaar te  ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Akycha heeft samen met haar vrouw twee zonen.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts