Het onderwerp Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen is van zeker ook van toepassing op Den Haag. Graag nodigen wij u uit om hierover mee te praten tijdens Presentaties, Rondetafelgesprek en Workshops.  Onderin treft u het inhoudelijk programma.  Aanmelding kan via een reply naar: netwerker@cochaaglanden.nl

Doel: uitwisseling ervaringen, benoemen en oplossen knelpunten, informatie over hulp en ondersteuning en inventarisering plannen en mogelijkheden voor samenwerking

Datum: maandag 1 juni
Tijd: 16:00 tot 19:00 uur
Locatie: Riviervismarkt 2,  Den Haag (locatie PEP Den Haag)

Voor vreedzaam samenleven in onze superdiverse stad is acceptatie van alle leefstijlen en culturen nodig. Haagse kracht betekent immers dat alle Hagenaars meedoen en samen tegen vooroordelen en discriminatie strijden. In artikel 1 van onze Grondwet is het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Helaas kunnen veel groepen in de Haagse samenleving nog steeds niet zijn wie zij zijn; zij voelen zich gediscrimineerd en uitgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor moslima’s met een hoofddoek maar ook voor lesbiennes, homoseksuelen, bi-seksuelen en transgenders (LHBT).

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de acceptatie van seksuele diversiteit door jongeren en door Nederlanders met een allochtone achtergrond moeizaam verloopt. Dit leidt regelmatig tot problematische situaties zoals in het onderwijs – waar homoseksuele docenten door allochtone leerlingen soms onheus worden bejegend – en tot gevallen van pestgedrag op straat en in de buurten.

Er zijn daarnaast in Den Haag  bi-culturele  LHBT-ers die gedwongen worden om hun geaardheid te verloochenen vanwege de sociale druk en andere culturele belemmeringen in de eigen gemeenschap.

Het niet accepteren van seksuele diversiteit hangt voor een deel samen met het feit dat deze ’taboe’ onderwerpen onvoldoende worden besproken binnen deze gemeenschappen.

PEP, COC Haaglanden en Haags Emancipatie Netwerk willen daarom bijdragen aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit onder bi-culturele groepen in Den Haag met de themabieenkomst  op maandag 1 juni 2015 vanaf 16:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende vragen aan de orde komen:

  1. Wat zijn de ervaringen met betrekking tot het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij uw achterban?
  2. Welke knelpunten worden in de praktijk ervaren en hoe kunnen deze knelpunten overwonnen worden?
  3. Welke mogelijkheden zijn er voor informatie, ondersteuning en hulp voor deze groepen?
  4. Zijn er plannen of bereidheid tot samenwerking met betrekking tot dit thema? Hoe kan dat concreet vorm krijgen?

Gezien uw bijdrage aan de emancipatie van uw achterban in de stad nodigen wij u graag voor deze bijeenkomst uit om met ons hierover van gedachten te wisselen.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. U bent van harte welkom!

Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat alsnog via: netwerker@cochaaglanden.nl

Programma
16.00 uur Inloop
16.30 uur Welkomstwoord
16.35 uur Inleiding Rohit Vyas, Netwerker Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen in Den Haag
16.55 uur Interview met Isjed Hussein
Het persoonlijk verhaal van een Pakistaanse ervaringsdeskundige. Hij leidt o.a. de Prima Groep voor bi-culturele LHBT-ers in Utrecht.
17.20 uur Inleiding door mevr. Hanna Mulder, lid van het HEN en voorzitter stg Kaabassi
17.30 uur Workshops:

  1. Empowerment en hulpverlening aan Bi-culturele LHBT-ers (Isjed Hussein)
  2. Best practise: seksuele diversiteit bespreekbaar maken bij de achterban als migrantenorganisatie (Stichting Hindustani)
  3. Thema Samenwerking voor het bespreekbaar maken van thema Seksuele Diversiteit bij migranten (mevr. Hanna Mulder)
18.15 uur Pauze
18.25 uur Terugkoppeling uit de workshops
18.40 uur Afsluiting door Fenna Noordermeer, directeur van PEP
18.45 uur Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje

 

Uit een gedicht van “Yunus Emre”
Kom, laten we vrede sluiten,
Wij zijn geen vreemden voor elkaar…

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts