Scouting De Lier is de winnaar van de John Blankensteinprijs 2017, de jaarlijkse LHBTI-emancipatieprijs van de stad Den Haag. Wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) heeft de prijs vanochtend uitgereikt in het gebouw van COC Haaglanden. Volgens de jury getuigt het initiatief van Scouting De Lier van lef om sociale acceptatie van LHBT’ers bij de scouting zowel in de gemeente Westland als landelijk op de kaart te zetten.

Naast Scouting De Lier is Eveline van de Putte genomineerd voor haar activiteiten zoals Tour d’Amour, Stormachting Stil en Love = Love waarmee ze een breed publiek bereikt van jongeren tot ouderen, en ook professionals en vrijwilligers. Luuk Wessels is genomineerd voor het door hem geïnitieerde succesvolle feest Popcake. Hiermee heeft hij een vaste plek gecreëerd waar LHBTI’ers uit Den Haag en omstreken zichzelf kunnen zijn.
 
De Winnaar
Net als John Blankenstein heeft Scouting De Lier een zichtbaar statement gemaakt door zich openlijk uit te spreken vóór seksuele diversiteit binnen de organisatie. Daarbij komt nog dat de scouting een laagdrempelige organisatie is met een groot bereik, door alle lagen van de maatschappij, ongeacht sociale, culturele of religieuze achtergrond. De jury is van mening dat het initiatief van Scouting De Lier als inspirerend voorbeeld kan dienen voor andere scoutingverenigingen in de vijf Regenbooggemeenten en elders in de regio Haaglanden.
 
Met de toekenning van de John Blankensteinprijs 2017 wil de jury Scouting De Lier dan ook de opdracht meegeven om de ambassadeursrol voor sociale acceptatie van LHBTI’ers in de regio Haaglanden op zich te nemen. Zij kunnen vooral andere scoutingverenigingen stimuleren hun voorbeeld te volgen en zich aan te sluiten bij de slogan ‘proud to be (sc)out!’. De jury is in ieder geval ’Proud of  the scouts!’

Prijs gemaakt door Haagse Kunstenares Mickey Yang
Bij de prijs hoort een geldbedrag van 2.500,- euro en een beeld van de Haagse kunstenaar Mickey Yang. Zij  heeft het beeldje in opdracht van COC Haaglanden gemaakt. Het is gemaakt van massief brons dat gezandstraald is en heeft een dynamische vorm. Het heeft een gewicht tussen de 2-3 kg. Hiermee benadrukt Yang de noodzaak van de onderscheiding.
Het kunstwerk is ontworpen in de werkplaats van Beeldenstorm in Eindhoven tijdens haar periode van Artist in Residence in deze stad – een unieke plek voor een Haagse kunstenaar!
Het prijzengeld is bedoeld voor de bevordering van LHBTI-emancipatie.

De John Blankensteinprijs
De John Blankensteinprijs is de jaarlijkse LHBTI-emancipatieprijs van de stad Den Haag voor een organisatie, persoon of groep van personen die een bijdrage hebben geleverd aan de LHBTI-emancipatie in Den Haag. De prijs is vernoemd naar de scheidsrechter John Blankenstein. De oud-scheidsrechter kwam openlijk uit voor zijn homoseksuele geaardheid en heeft veel betekend voor de LHBT’ers binnen de sport en samenleving. Met deze prijs wil de gemeente een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke acceptatie van LHBTI’ers in en rond Den Haag.
 
Gezamenlijke uitreiking Regenbooggemeenten regio Haaglanden
Voor het eerst reiken de vijf Regenbooggemeenten in de regio Haaglanden – Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer – gezamenlijk de John Blankensteinprijs uit. Het blijft een Haagse prijs, maar de Gemeente Den Haag bereikt met deze samenwerking een breder publiek en bredere (gedragen) aanpak. Deze uitbreiding biedt zo ook aan LHBTI-initiatieven buiten Den Haag een podium.
Het succes hiervan is dit jaar ook direct zichtbaar geworden: niet alleen door de winnaar – uit Regenbooggemeente Westland – maar ook door de aanmeldingen. Uit iedere regenbooggemeente zijn er kandidaten voorgedragen.
 
De afkorting LHBTI staat voor: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, trans personen en personen met een intersekse conditie.
 
Eerdere winnaars van de John Blankensteinprijs waren:
2016: Basisschool De Kleine Keizer, vanwege de integrale aanpak bij het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit in de bovenbouw.
2015: Stichting Hindustani, omdat de stichting al jaren binnen de Haagse Hindoestaanse gemeenschap diverse taboes waaronder seksuele diversiteit stelt.
2014: Peer to Peer-project, een samenwerkingsproject tussen de Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden, gericht op opleiding van HHS-studenten van buitenlandse afkomst om als ‘peer educator’ lessen Seksuele Diversiteit te gaan geven op twee Haagse scholen in het Speciaal Onderwijs.
2013: Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij, vanwege het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen de sportclub waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de emancipatie van de LHBTI-groep in de sportwereld.
2012: Anita Chedi Shiwally, een hedendaagse activiste die elk middel inzet om haar doel te bereiken.
2011: Roze in Blauw Haaglanden, de Haagse tak van het netwerk binnen de Nederlandse Nationale Politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van anti-lhbti geweld en de ondersteuning van slachtoffers daarvan.
2010: Omroep West, vanwege positieve berichtgeving rondom seksuele en genderdiversiteit in de regio Haaglanden.
2009: wijlen Fred Kleian, geboren in 1943 in Indonesië, die zich tot zijn overlijden in 2011 bleef inzetten om homoseksualiteit bespreekbaar te maken binnen etnische kring.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts