Geachte leden van het COC Haaglanden,

Woensdag 1 juni jl. hebben onze penningmeester Annemarie Top en algemeen bestuurslid Hodo Essa te kennen gegeven hun bestuurszetel af te willen staan. Het bestuur respecteert de gemaakte afwegingen van beide bestuursleden en dankt hen hartelijk voor de door hen geleverde inspanningen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het COC Haaglanden.

Het bestuur zal zich inzetten voor het spoedig vervullen van de ontstane vacatures, zodat de continuïteit gewaarborgd is.

Namens het bestuur,
A.J.O. (Arnout) van Kooij, voorzitter

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts