Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor de themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Loosduinen’ op 24 november a.s.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) met steun van het stadsdeel Loosduinen.

Het HPSD is al enige tijd actief met als doelstelling de emancipatie van Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgender (LHBT) binnen alle geledingen van de Haagse Samenleving. Regelmatig zijn via de (social) media berichten bekend waarbij sprake is van intolerantie, verbale intimidatie en zelfs fysieke agressie tegen LHBT’s. Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.

Op 3 december 2015 werd door de HPSD de Kick-off Kleurrijk Anders Den Haag georganiseerd als startschot om de in de Haagse Emancipatienota neergelegde uitgangspunten ten aanzien van seksuele diversiteit in de stadsdelen meer dan voorheen concreet vorm te geven. In het HPSD wordt deelgenomen door COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, Bureau Discriminatiezaken, PEP Den Haag, Stichting Africa Life, IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) en IPS (Intercultureel Platform Segbroek).

Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om met in Loosduinen actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners.

Vergroting van de acceptatie van seksuele diversiteit raakt namelijk aan verschillende thema’s in de wijkprogramma’s: Leefbaarheid, Veiligheid, Sociale Cohesie, Opvoeding en Zorg. 2

Het inhoudelijk programma wordt binnenkort bekend gemaakt. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich per e-mail aanmeldt voor de bijeenkomst.

Voor aanmeldingen en nadere informatie zie gegevens hieronder.

Wij zien ernaar uit om u te begroeten op 24 november a.s.!

Namens het Haags Platform Seksuele Diversiteit,

Ed de Iongh

Datum: donderdagmiddag 24 november 2016
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: RVV RAS, Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag
Bereikbaarheid: tram 3 (halte De Savornin Lohmanplein), bus 23 (halte Appelstraat)

Aanmelding deelname: stuur e-mail naar Info@rainbowdenhaag.nl o.v.v. Kleurrijk Anders Loosduinen
Vragen en nadere informatie: dhr. R. Vyas, netwerker@cochaaglanden.nl, 06-24187848

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts