Naar aanleiding van de klacht d.d. 3 december 2018, van een medewerker jegens de voorzitter van onze vereniging, deelt het bestuur onderstaand mede. 

Het bestuur betreurt de omstandigheden en de schade die de betrokkenen en onze vereniging hebben geraakt. Na het ontvangen van de klacht, heeft de voorzitter zijn functie als bestuurslid direct neergelegd en heeft het bestuur de medewerker verzocht om tijdelijk de werkzaamheden neer te leggen. Het bestuur heeft, in lijn met de gedragscode van COC Nederland, direct een externe onderzoekscommissie ingeschakeld. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit experts die ervaring hebben met deze materie.

Op 13 februari 2019 heeft de klachtencommissie haar advies uitgebracht en toegelicht aan het bestuur. Belangrijk is dat – ondanks dat de klachtencommissie ook waarheidsvinding beoogt –  de klachtencommissie vanuit het kader beoordeeld heeft of de klacht al dan niet gegrond is. Hierbij gaat het specifiek om een gedragsrechtelijk en een arbeidsrechtelijk kader met in achtneming van de gedragscode van COC Nederland. 

De onafhankelijke klachtencommissie geeft in haar advies weer dat het bestuur – en de voorzitter meer specifiek – in haar rol als werkgever bij de interne begeleiding van de medewerker te weinig professioneel, adequaat toezicht en ‘afstand’ heeft gekend.

Het bestuur concludeert dat een situatie is ontstaan die alleen maar verliezers kent. Er kan niet voldoende benadrukt worden dat in onze vereniging veiligheid het belangrijkste grondbeginsel is, dat ten alle tijden gewaarborgd dient te worden.

Het bestuur gaat aan de slag met de aanbevelingen die zijn aangegeven door de klachtencommissie. Hierbij gaat het erom dat indien er een arbeidsrechtelijke (rechts)verhouding met een medewerker / vrijwilliger aan wordt gegaan, deze relatie met de nodige gedragsrechtelijke waarborgen wordt omkleed. Dit dient plaats te vinden door zowel vooraf als tijdens deze arbeidsverhouding, de reeds bestaande Code Goed Gedrag COC Nederland, expliciet bespreekbaar te maken en adequaat professioneel toezicht in te regelen. Hiermee vindt handhaving van de interne gedragsregels plaats. Dit is een belangrijke stap naar het verbeteren van het veiligheidsklimaat binnen het COC Haaglanden.

De klachtencommissie meldt ook dat de manier waarop door het bestuur is gehandeld, in de ogen van de klachtencommissie een groot compliment verdient. Op zorgvuldige, respectvolle wijze heeft zij de klachtencommissie ruimte gegeven haar intern onderzoek in stilte te kunnen uitvoeren. 

Voor vragen kunt u terecht bij algemeen bestuurslid Walter de Quaasteniet, e-mail: walter@cochaaglanden.nl.

20 februari 2019

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts