Op dinsdag 18 augustus vond een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden plaats. Vanwege de maatregelen rondom het Covid-19 virus was ervoor gekozen de vergadering niet te organiseren in het, in dit geval wat te krappe, pand van de vereniging aan het Scheveningseveer maar in het gebouw van Hogeschool Inholland aan de Theresiastraat.

De opkomst was geweldig! Een vertegenwoordiger van COC Nederland, die aanwezig was om het onderdeel statuten toe te lichten, sprak van een opkomst die hij nog niet eerder was tegenkomen. Veel nieuwe gezichten, veel jongeren.

Vanuit de plenaire bijeenkomst werd binnen een strak tijdschema – het mocht allemaal niet langer dan 2 uur duren – uiteengegaan in 4 sessies met als onderwerpen:

  • nieuwe statuten van de vereniging (plenair aangenomen en staande de vergadering door de voorzitter en secretaris ondertekend);
  • de renovatie van het pand aan het Scheveningseveer met een toelichting van de betrokken architecten (aandacht in de plannen gevraagd voor het gebruik van de (Peter) Capel-zaal door de koren);
  • een kennismaking met de nieuwe maatschappelijk werkster Tika Stardust en kandidaat bestuurslid Ingrid Krassenburg;
  • een toelichting op de financiële verslagen (decharge voor het bestuur in de plenaire vergadering).

Ingrid Krassenburg werd als algemeen bestuurslid in het bestuur gekozen. Afscheid werd genomen van Deborah Landman (vele jaren vrijwilliger in de werkgroep voorlichting, secretaris van de vereniging en als coördinator van het Transcafé, de International Social Club, nederlandse taalles voor Expats en als barvrouw); Peter Paul Wiegmans (als secretaris in het bestuur) en Jan de Graaf (algemeen bestuurslid in het bestuur). Diana Touw beëindigde ook haar bestuurslidmaatschap maar was helaas niet aanwezig om naast de hierboven genoemde vrijwilligers in het zonnetje gezet te worden.

COC Haaglanden bedankt Hogeschool Inholland voor het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie en kijkt terug op een – ondanks alle beperkingen – zeer geslaagde vergadering.

[ngg src=”galleries” ids=”22″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts