17 augustus 2020 – Vandaag werd bekend dat op 9 augustus jongstleden ons lid van verdienste Chrisje van Hezik-van Gent is overleden. Chrisje werd op 23 juli 1920 geboren in ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 1947 woonde zij tot haar overlijden in Voorburg.

Haar eerste kennismaking met COC Haaglanden was via het bijwonen van een vergadering van de werkgroep Ouders van homoseksuele kinderen. Dit was rond 1980. ln die tijd werd zij ook lid van COC Haaglanden. Destijds bezochten veel jongeren de daar gevestigde HlG jongerengroep. Door in contact te komen met deze jongeren, wist Chrisje de ouders, via een omweg dus, te benaderen. D.w.z. de ouders die er moeite mee hadden om de homoseksualiteit van hun kind te accepteren.

Zelf had zij er absoluut geen probleem mee dat haar kind homoseksueel is. Maar zij wist dat dit helaas niet voor alle ouders gold. De gevallen van verstoting van homoseksuele kinderen door hun ouders was haar een doorn in het oog. Voor haar alle reden om zich in te zetten voor deze kinderen, wat zij bleef doen tot in de 21ste eeuw. De werkgroep Ouders van homoseksuele/lesbische kinderen groeide uit tot een eigen organisatie, die bekend kwam te staan onder de naam SLOW (Stichting Ouders van Homoseksuele kinderen).

Het verhaal van Chrisje liet zien dat het belangrijk is, dat COC Haaglanden zich profileert in de media. Want, zo zei zij in 2003, het was via een artikel in de Haagsche Courant over twee lesbische vrouwen, dat ze één van die vrouwen had kunnen weten te benaderen, waarna ze in het roze circuit belandde. Chrisje werd uitgenodigd om mee te lopen tijdens de Roze Zaterdag, toen in Leiden, hetgeen haar enorm heeft gesterkt. Zij vond dat je je moet laten zien!

In die tijd ook hielp zij als vrijwilliger in de COC koffiebar op donderdagmiddag. De koffiebar was er mede voor de integratie van de Haagse bevolking, zo stond beschreven. Als er ‘s-middags een hetero echtpaar de bar binnenstapte en verwonderd om zich heen keek, dat alles er zo gewoon uitzag, dan zei Chrisje: “dan moet u vanavond maar eens terugkomen; dan ziet u hier wel wat anders!” Later is de koffiebar geworden tot het COC Café op het Scheveningseveer 7.

Zij kwam op voor de plek van jongeren binnen COC Haaglanden. Op de woensdagavond tijdens het toenmalige Basta-eetcafé zag zij graag dat er meer jongeren kwamen. Voorlichting aan de ouders vond zij ook op oudere leeftijd nog steeds nodig. Wel zag zij dat de vraag van ouders afnam. Naar haar idee kon dat ook komen, omdat er onder meer via internet meer informatie via een andere weg beschikbaar was gekomen, waardoor ouders volgens Chrisje zich sneller schamen om er vooruit te komen dat ze de homoseksualiteit van hun kind niet accepteren. Het kwam haar voor haar dat de maatschappij het inmiddels wel heeft geaccepteerd. Dat was in 2003, het jaar van haar benoeming als lid van verdienste.

Sinds 2003 kwam Chrisje nog vaak over de vloer bij COC Haaglanden. Naar mate zij ouder werd was zij niet langer in staat om zich nog in te zetten, maar haar vuur bleef altijd branden. Chrisje was bijzonder geliefd bij leden, vrijwilligers en bezoekers van de vereniging. Vele jongeren en hun ouders hebben aan haar inzet steun ondervonden. De opsteller van deze tekst was zelf één van die jongeren.

Het afscheid van Chrisje vond op haar verzoek sober en in besloten kring plaats in haar eigen huis. Nadere informatie kan desgewenst worden verkregen bij secretaris@cochaaglanden.nl

Het bestuur van COC Haaglanden drukt graag haar dankbaarheid uit, en wenst haar kinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur,

Jurgen Schouten

Algemeen bestuurslid

Bekijk hier de rouwkaart van Chrisje

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts