140 jaar Hindostaanse immigratie en tolerantie…?

140 jaar geleden begon vanuit India/Pakistan de immigratie van arbeiders naar plantages in Suriname. De omstandigheden waarin zij terecht kwamen waren slecht en vaak mensonterend. Men was op elkaar aangewezen en door gezamenlijke inspanning werden veel van die omstandigheden overwonnen. In de afgelopen 140 jaar is veel gebeurd en veel geleerd. Goed dat daar dit jaar bij wordt stilgestaan. In dat verband is het ook goed om vragen te stellen: wat heeft die 140 jaar geschiedenis met de Hindostaanse gemeenschap gedaan? Heeft de strijd die is geleverd de gemeenschap toleranter gemaakt of juist niet? Hoe wordt binnen de gemeenschap aangekeken tegen mensen die ‘anders’ zijn en wat wordt daarvan meegegeven aan jongeren?

Stichting Sarita en Stichting Rainbow Den Haag organiseren op vrijdagavond 8 november a.s. in het kader van 140 jaar Hindostaanse immigratie een dialoogbijeenkomst over het omgaan met seksuele diversiteit. Aan de hand van stellingen maken we de stand van zaken op en kijken we naar de toekomst.

Voorlopig programma:
17.00 uur: Inloop
18.30 uur: Welkom
18.40 uur: Presentaties
19.10 uur: Intermezzo
19.30 uur: Dialoog met forum
21.00 uur: Afsluiting /Napraten

Locatie:
Wijkcentrum De Regenvalk
Weimarstraat 69
2562 GR Den Haag

Nadere informatie:
Stichting Sarita: info@stichtingsarita.nl / 06-24 10 18 47
Stichting Rainbow Den Haag: info@rainbowdenhaag.nl / 06-40 13 46 51, 06-55 83 12 89

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts