[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Hoi,

Wat leuk dat je dit leest! Een recruiter omschreef mij ooit als een “stuiterbal” aan een potentiële werkgever. Ik begreep niet zo goed waarom, maar hij zei dat het positief was: “je bent zo gezellig en je past je energie goed aan op de mensen om je heen”. Ik weet niet of dat laatste altijd waar is, maar mijn Tinder bio heeft wel het woord “empath” ergens staan, dus mogelijk klopt het?

Mijn eerste echte grote liefde zijn mijn twee honden, Mushu & Mila. Ik ben een hondenliefhebber en volgens een TikTok video betekend dit dat ik “top energie” geef, maar ik moet je zeggen dat als ik een mooie vrouw tegenover mij heb staan die “top energie” ineens verdwenen is.

Recent heb ik mijn werk opgezegd als IT’er om mijn “droom te volgen”. Ik wil graag de beste presentator van Nederland zijn. Ik zal “redelijk goed” of “semi-bekend van de zondag ochtend show” ook accepteren. Maar volgens de law of attraction ga ik het toch extra hoog inzetten want tja – dream big, right? Je kunt mij dus vinden op onder andere meerdere podcasts en bij de lokale omroep.

Ik geloof volledig in spiritualiteit want ik zat ooit aan iemand te denken en toen uit het niets kreeg ik een appje van die persoon of ik een keer wilde afspreken – seeing is believing! Doe eens gek, geef het een poging – zie wat er gebeurd!

Ik vind het super gaaf om onderdeel te mogen zijn van het COC Haaglanden. Als aspirant bestuurslid houd ik mij vooral bezig met Communicatie & ICT. Heel benieuwd naar alle mooie dingen die de toekomst te bieden heeft voor ons. Laten we er vooral iets moois van maken waar we echt trots op zijn en waar iedereen zich fijn en thuis voelt.

Fijne dag,
Hester Breeuwsma

English

[language_end]

[language_start language=en]

Hey,

How lovely of you to read this! A recruiter once described me as a “bouncing ball” to a potential employer. At first I didn’t quite understand why, but he said it was a positive: “You are so fun and you adjust your energy so well to the people around you.” I don’t know if the last part is always true but my Tinder bio has in the past contained the word “empath” somewhere, so who knows?

My first real love are my two dogs, Mushu and Mila. I’m a real dog-lover and according to a TikTok video I saw that means I must exert “Top energy”. I must admit that I don’t quite see that. When I am face to face with a beautiful woman, all that “top energy” disappears without a trace.

Recently I quit my job as an IT-professional to “follow my dreams.” I aspire to be the best tv-host in the Netherlands, but I’ll accept “pretty good” or “somewhat familiar from the Sunday morning show” as well. However, as the law of attraction dictates: aim high, dream big, right? So, as you may expect, you can find me on, among others, a bunch of podcasts and on regional tv.

I am a firm believer in spirituality. I once thought of someone and suddenly received a message asking to meet up – seeing is believing! Give it a try and see what happens!

I really love I get to be a part of COC Haaglanden. As an aspiring board member I am mainly concerned with Communication & ICT. I’m really looking forward to all the beautiful things the future has to offer us. Let’s, first and foremost, make it something beautiful we can be proud of and where everyone can feel safe and at home.

Enjoy your day!

Hester Breeuwsma

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts