[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Ton van Zeeland, secretaris van COC Haaglanden is om persoonlijke redenen teruggetreden uit zijn functie.
De werkzaamheden voor COC Haaglanden waren helaas niet meer te verenigen met zijn veranderde persoonlijke situatie.
Hoewel slechts kort bij COC Haaglanden zullen we hem missen als een van de aanjagers achter vernieuwing, transparantie en integriteit.
Het was een lastige periode waarin hij aantrad en we zijn hem daarom extra dankbaar dat hij deze periode bij ons is geweest als secretaris.
We wensen hem alle goeds toe en hopen Ton weer te zien als deelnemer of gast in ons pand en bij COC Haaglanden.

Laura Kooke

Per 1 maart hebben we ook afscheid genomen van Laura Kooke, na een samenwerking van meer dan drie jaar. Als coördinator van GSA (Gender & Sexuality Alliance) heeft zij verschillende scholen in de regio ondersteund bij het opzetten van hun eigen leerlingennetwerk, het organiseren van Paarse Vrijdag en het creëren van een veiligere schoolomgeving. Ook namens de leerlingen die dankzij Laura een mooiere schooltijd hebben: Bedankt voor je inzet! We wensen Laura veel plezier in haar nieuwe baan en hopen haar nog vaak te zien als vrijwilliger in het team Voorlichters.

[language_end]

[language_start language=en]

Our secretary, Ton van Zeeland, has resigned from his position due to personal circumstances. His work for COC Haaglanden could unfortunately no longer be combined with the changes in his personal circumstances. While Ton was only briefly at COC Haaglanden, we will miss him as one of the driving forces behind innovation, transparency and integrity. He started during a difficult period, which makes us extra thankful for the work he did as our secretary during this period. We wish him all the best and hope to see Ton soon as a participant or guest in our building and at COC Haaglanden.

Laura Kooke

As of the 1st of March, we have said goodbye to Laura Kooke. After working with us for over three years, among others as our coordinator for Gender and Sexuality Alliances,
She has supported many schools in the region in setting up their own student support network and organizing Purple Fridays. Laura helped create a safer school environment. On behalf of the students who are enjoying their time at school just a little bit more: thank you for your work! We wish Laura all the best in her new job and hope to see her again as a volunteer in the voorlichting department.

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts