A new design for the newsletter

[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Wie ben jij?
Hallo, ik ben Timo. Voorheen stond ik gekscherend bekend als Philautia’s promohomo, maar sinds mijn bestuursjaar is afgelopen ben ik bij de afdeling communicatie begonnen om alles van posters tot social media posts een beetje mooier te maken.

Waar komt grafisch ontwerpen vandaan?
Grafisch ontwerpen is al een lange tijd een hobby. Vroeger in Paint, toen (langer dan ik wil toegeven) in Microsoft Word en tegenwoordig in Affinity Publisher. Ik was altijd al creatief, vroeger tekende ik veel, bouwde ik huizen in Sims 2 en droomde ik ervan om een camera te hebben. Helaas groeiden mijn vaardigheden wat dat betreft niet met me mee. Mijn tekeningen zijn nooit verder gekomen dan stokpoppetjes, mijn Sims vaardigheden eindigden met de aanschaf van een Macbook en mijn filmambities kwamen abrupt ten einde toen ik de prijzen van alle benodigdheden zag. Toch had ik iets nodig om mezelf tastbaar te uiten, dat werd grafisch ontwerp. Vroeger ontwierp ik websites en programma’s voor mezelf, totdat ik mijn vaardigheden bij het COC eindelijk nuttig in kon zetten!

Ontworpen in Microsoft Word?
Mensen onderschatten vaak de kracht van Microsoft Word. Bijna alles waar een Philautia logo op staat, zelfs het Philautia logo zelf, is ontworpen in Word! Daar ben ik nog steeds enorm trots op. Waarom Word? Word en ik begrijpen elkaar. Het werkt zoals ik verwacht, het is heel tastbaar en er zitten verassend veel functies in voor een programma dat veel mensen toch alleen maar kennen als een tekstverwerker. Andere vormgevers verklaarden me voor gek, maar stonden toch wel te kijken van de ontwerpen die ik ermee kon maken. Toch was het op een gegeven moment tijd om verder te leren. Na een korte en onplezierige uitstap naar inDesign en Photoshop kwam ik Affinity Publisher tegen en daar doe ik tegenwoordig al mijn ontwerpen in.

Hoe doe je dat?
Ik kijk graag naar mooie dingen. Een mooi ontwerp brengt me rust en maakt me blij. Daartegenover staat dat ik asymmetrische dingen juist weer moeilijk vind om naar te kijken. Als ik in gesprek met iemand een boek scheef zie liggen blijf ik er in mijn hoofd op focussen. Op die manier kijk ik ook naar mijn eigen ontwerpen. Mensen vinden het al snel mooi terwijl ik nog minstens twee grijstinten uit wil proberen voordat ik er vrede mee heb.

Wat staat er op het programma bij afdeling communicatie?
Bij afdeling communicatie staan we open voor vragen van iedereen! Ik vind het enorm leuk om mee te denken over logo’s, huisstijl, posters, folders, zegt u het maar! Ook qua marketing en IT hebben we een aantal goede mensen zitten. Neem vooral contact op als je nieuwsgierig bent op communicatie@cochaaglanden.nl

[language_end]

[language_start language=en]

Who are you?
Hello, I am Timo. I used to be known in the Philautia board as the promo-homo, but since my time in the Philautia board ended last year I’ve started working in the department of communication. My aim is to make everything from posters to social media posts just a little bit more beautiful.

Where’d you learn graphic design?
It’s been a hobby for a long time. When I was little in Paint, then (for longer than I’m willing to admit) in Microsoft Word and recently in Affinity Publisher. I was always creative, I used to draw, build houses in the Sims 2 and dreamt of owning a videocamera. Unfortunately, my skills did not grow along with me. My drawings never went much beyond stick figures, my Sims design skills ended when I bought a Macbook and my moviemaking ambitions came to an abrupt end when I saw the prices of the necessary equipment. The only thing that gave me the creative outlet I needed became graphic design. I used to design websites and programs for myself, until I was finally able to make use of my skills productively at COC!

Designed in Microsoft Word?
People frequently underestimate the power of Microsoft Word. Almost everything that carries a Philautia logo, including the Philautia logo itself, was designed in Word! I’m still very proud of that. Why Word? Because Word and I get each other. It works as I expect it to, is very tangible and has a surprising amount of features for something most people only know as a text editor. Other designers called me crazy, but they fell quiet when they saw the designs I was making with it. However, all good things must come to an end. When it was time to learn something new, after a brief unhappy stint with Photoshop and inDesign, I landed on Affinity Published. The same software I still use today.

How do you design?
I like to look at beautiful things. A beautiful design brings me joy and calm. Conversely, I find an asymmetric image very difficult to look at. If, for instance, I am talking to someone and spot a book that’s out of place, I keep focusing on it in my mind. That’s the same way I look at my own designs. When people say they love it, I still have to go through one or two minor tweaks to the shade of grey used to be at peace with my choices.

So, what’s next for the department of communication?
The department of communication is really open for questions from everyone! I really love helping with logo’s, branding, posters, folders, you name it! Don’t be afraid to contact us if you’re curious at communicatie@cochaaglanden.nl

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts