Den Haag – 16 maart 2019: Iets voor half acht stromen de eerste politici het COC Café aan de Scheveningseveer in Den Haag binnen. Zij komen het allereerste Regenboog Stembusakkoord van Nederland ondertekenen. Lijsttrekkers, roze kandidaten, een paar bezoekers van het COC en de initiatiefnemers van het akkoord vormen voor een mooi gezelschap.

Achterin het COC-pand staan hoge tafels met daaroverheen een regenboogvlag. Daarop liggen drie exemplaren van het Regenboog Stembusakkoord, want: “Er zijn drie COC’s in Zuid-Holland en die willen alle drie een akkoord mee naar huis nemen,” aldus Ingmar, secretaris van COC Rotterdam Rijnmond die het welkomstwoord houdt.

COC Haaglanden, COC Leiden en COC Rotterdam Rijnmond zijn ontzettend trots op het resultaat; wat begon met het idee eens samen te werken leidde tot een groot debat en nu een breed gedragen stembusakkoord, ondertekend door VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Code Oranje.

De politici ondertekenen een voor een de drie akkoorden en zij leggen na het zetten van de handtekening uit waarom zij dit zo belangrijk vinden. “Het is tijd voor concreet beleid en actie vanuit de Provincie” springt vooral naar voren. Van links tot rechts zijn de aanwezigen het erover eens dat de Provincie Zuid-Holland meer kan doen voor LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen) dan sommige mensen in eerste instantie denken. De Provincie moet als wetgever en werkgever inclusie vooropzetten.

Na de fotosessie nodigen de drie COC’s iedereen uit voor de borrel, want een resultaat als dit moet gevierd worden. Het is de feestelijke afsluiting van een mooie samenwerking en het smaakt naar meer. Zuid-Holland is de eerste provincie waar een Regenboog Stembusakkoord is ondertekend.

Na de fotosessie nodigen de drie COC’s iedereen uit voor de borrel, want een resultaat als dit moet gevierd worden. Het is de feestelijke afsluiting van een mooie samenwerking en het smaakt naar meer. Zuid-Holland is de eerste provincie waar een Regenboog Stembusakkoord is ondertekend.

Zie Regenboog Stembusakkoord

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts