Aan de slag in Segbroek

 Vooraankondiging !! Reserveer alvast in uw agenda…..!!

Datum: 4 februari 2014
Tijdstip: 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Theater de Nieuwe Regentes Den Haag

Na een succesvolle voorbereiding op 19 december 2013 organiseert de Denktank Seksuele Diversiteit Den Haag (DSDD) met meerdere partners in stadsdeel Segbroek deze unieke conferentie om best practices met elkaar te delen en een zichtbare slag te maken in de persoonlijke en sociale acceptatie van LHBT-ers in de Haagse samenleving, in het bijzonder migrantengroepen.

Aan de hand van zes workshops wordt de opgedane expertise gedeeld en samengewerkt aan commitment voor de toekomst. Alle relevante betrokkenen en partners zijn aanwezig, waaronder religieuze sleutelfiguren (imam en pandit) binnen de migrantengemeenschappen, migrantenorganisaties, sportverenigingen en basisscholen in Den Haag. Uw aanwezigheid en de aanwezigheid van migrantenorganisaties en verenigingen tijdens deze conferentie is meer dan noodzakelijk. Er worden ruim 200 bezoekers en deelnemers verwacht. Over het programma volgt binnenkort nadere informatie.

Financiële ondersteuning: Dit gratis evenement is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het bestuur van het stadsdeel Segbroek, Rainbow Den Haag en COC Haaglanden.

Voor aanmeldingen en reservering: Hanna Asoma, stichting Kaabassi (06- 431 43 627)
Voor vragen over het programma: Joy Bindraban (06- 515 04 886)
Aanmeldingen: kaabassi@live.nl

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts