Tijdens de ALV die onlangs plaatsvond is Kim Waanders met algemene stemmen benoemd tot Lid van Verdienste van COC Haaglanden.

Gedurende de afgelopen jaren heeft het D66-raadslid Kim Waanders zich voortdurend en met grote betrokkenheid ingezet voor de belangen van de LHBTI-gemeenschap en voor COC Haaglanden. Nu zij haar raadslidmaatschap heeft beëindigd wil het bestuur haar graag erkennen als een ambassadeur voor gelijke rechten en acceptatie door haar te benomen als lid van verdienste van COC Haaglanden.

Naar verwachting zal Kim Waanders tijdens de ALV van december deze voordracht accepteren.

Nieuw bestuurslid
Tijdens de ALV is Jan de Graaf gekozen als Algemeen Bestuurslid. Jan zal zich gaan bezighouden met de portefeuilles Pandzaken en Café. Bestuur en leden zijn blij met de kennis die Jan in brengt en zien uit naar de samenwerking.


Bestuur COC


Kim Waanders

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts