Den Haag, 30 november 2015

Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
woensdag 16 december 2015 om 20.00 uur
COC Café, Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda

 1. Opening
 2. Meldingen en ingekomen vragen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verkiezing en instellen stemcommissie
 5. Verslag BALV 7 mei 2015 en verslag ALV 19 maart 2015
 6. Strategisch beleidsplan COC Haaglanden 2016-2018
 7. Wijziging vrijwilligersvergoeding
 8. Begroting 2016, inclusief plannen voor Café 2.0 en Emancipatie, met toelichting penningmeester
 9. Jaarplannen en begrotingen van diverse werkgroepen en activiteiten:
  – COC café
  – Jong & Out
  – Voorlichting
  – Randgemeenten
  – Maatschappelijk werk
  – Netwerker
  – DARE
  – Ouderen
  – Politiek
  – La vie en rose
  – Zilver
  – Gay Den Haag
  – Welzijn en gezondheid
 10. Voorstellen nieuwe medewerkers: Andrea Vogelsanger en Ilse Volkstedt
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Herverkiezing Hodo Essa
 13. Verkiezing Sandra Khouw en Raymond Bosch
 14. Stemming
 15. Afsluiten door voorzitter

De benodigde documenten zijn hieronder in te zien en te downloaden (op verzoek kunnen ze worden toegestuurd).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van COC Haaglanden

Gé Meulmeester
administratief medewerker COC Haaglanden

Documenten:

Uitnodiging en agenda
Verslag ALV 19 maart 2015
Verslag BALV 7 mei 2015
Voorstel Vrijwilligersvergoeding
Begroting 2016 COC Haaglanden
Strategisch beleidsplan 2016 – 2018
Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch
Werkgroep Café: Prime Time Parties
Emancipatie Werkplan en Begroting 2016
Emancipatie Samenwerkingsovereenkomst
Emancipatie Matrix Toekennen Financiële Ondersteuning (2016)
Voorstellen Sandra Khouw
Voorstellen Raymond Bosch
COC Café Werkplan en Begroting 2016
Begroting Jong & Out 2016
Werkplan Jong & Out 2016
Concept werkplan afdeling COC voorlichting
Project Regionale samenwerking Werkplan 2016
Maatschappelijk werk Werkplan 2016
Werkplan 2015-2016 Netwerkfunctie
DARE Jaarplan 2016
DARE Subsidieverzoek 2016
Werkgroep Zilver (50+) Jaarplan en begroting 2016
Ouderen Begroting 2016
Jaarverslag 2015 en Werkplan + Begroting 2016 Werkgroep ouderen
Jaarverslag 2015 en werkplan 2016 Werkgroep Politiek
Jaarverslag 2015 en Werkplan 2016 Woongroep 50+ La Vie en Rose
Gay Den Haag, Werkplan en Begroting 2016
Werkgroep gezondheid en welzijn: Project thuis- en dakloze LHBT jongeren
Werkgroep gezondheid en welzijn: Project Cocktail

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts