Afgelopen week heeft het bestuur een heisessie gehouden over de vraag: hoe blijven we als vereniging relevant? Bij deze heisessie hebben we ons laten begeleiden door bestuurscoach Joger de Jong van PEP die ons al vaker heeft ondersteund met zijn scherpe vragen. 

Even een paar cijfers. Als COC bedienen we de hele regio Haaglanden. Hier wonen naar schatting een miljoen mensen. Als 6% van de bevolking queer is, zouden we zo’n 60.000 mensen tot onze doelgroep kunnen rekenen. Er zijn bijna 500 mensen lid van het COC Haaglanden. De unieke bezoekersaantallen liggen nòg lager. Daar valt dus een wereld te winnen, om het positief te formuleren.

In mijn vorige blog schreef ik over de werkgroepen. Eén van de zaken die mij bij de werkgroepen opvalt, is dat de samenstelling erg eenzijdig is, zeker als je bedenkt dat er ruim 160 verschillende nationaliteiten in Den Haag wonen. Dat werkgroepen zich op een bepaalde doelgroep richten, is maar een gedeeltelijke verklaring. Het valt me bijvoorbeeld op dat zowel de zilveruitjes als de studenten hoofdzakelijk uit mannen bestaan. Dat Dare uitsluitend uit vrouwen bestaan, is natuurlijk logisch. Maar het zijn grotendeels witte veertig-plus vrouwen.

Mijn oproep in mijn vorige blog om de muren tussen de werkgroepen weg te halen, is een pleidooi voor veel meer dwarsverbanden. Meer vrouwen bij de zilveruitjes en de studenten, meer jongeren bij Dare, om maar wat te noemen. Maar ook: het binnenhalen binnen de vereniging van groepen en mensen die we op dit moment niet of nauwelijks bereiken. Wanneer we het COC toestaan om vast te roesten in de situatie waarin we op dit moment verkeren, zijn we binnenkort niet meer relevant en staat ons mooie pand leeg.

Hoe kunnen we dat aanpakken? Als bestuur kunnen we dat niet alleen en daarvoor hebben we jullie inbreng nodig. Jullie inbreng als coördinatoren, als vrijwilligers, maar ook als bezoekers. Want als vereniging zijn we natuurlijk een beetje apart. We hebben leden, maar niet-leden zijn net zo welkom. Hoe kunnen we behouden wat de moeite waard is, zonder in een onneembare vesting te veranderen voor nieuwkomers?Het COC Haaglanden is niet alleen een club voor mensen die de weg naar binnen al gevonden hebben. We willen ook toegankelijk zijn voor nieuwe mensen. Jonge mensen, mensen die al ouder zijn maar nieuwe kanten van zichzelf willen exploreren, maar ook gewoon mensen die een weekendje in Den Haag doorbrengen en gezellig wat willen komen drinken.

https://www.youtube.com/watch?v=6PMiP90ntZ8

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts