Er moet meer aandacht zijn voor de levensstijl van ‘roze’ ouderen in Zoetermeer. Medewerkers van thuis- en andere zorg- en welzijnsorganisaties moeten zich meer bewust worden van de seksuele diversiteit onder hun clientèle. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of er onder deze groep een specifieke woonwens bestaat en hoe zij hun sociale netwerk kunnen verstevigen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Empowerment Roze Ouderen’ die op 8 december plaatsvond, zijn medewerkers van verschillende zorg-  en welzijnsinstellingen in gesprek gegaan met elkaar, met gemeentelijke beleidsambtenaren en met deskundigen op het gebied van wonen en zorg, gericht op LHBT-ouderen (Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgenders). Het doel van de bijeenkomst was na te gaan hoe de organisaties beter tegemoet kunnen komen aan woon- en zorgwensen van ‘roze’ Zoetermeerders. De deelnemers hebben verschillende actiepunten geformuleerd. Een greep: de positie en de wensen van LHBT-ouderen onder de aandacht brengen binnen de eigen zorg- en welzijnsorganisaties, de woonbehoefte onder ‘roze burgers’ onderzoeken en beter communiceren met Zoetermeerse LHBT-ouderen over activiteiten van onder meer belangenvereniging COC Haaglanden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door COC Haaglanden en de gemeente Zoetermeer. Nu ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen, lopen LHBT-ers aan tegen specifieke vraagstukken. Vrienden wonen niet altijd in de buurt en voor het aangaan van nieuwe contacten kan het een drempel vormen dat steeds opnieuw de ‘roze’ levensstijl moet worden benoemd. Ook komt mantelzorg niet altijd vanzelfsprekend tot stand, al was het maar omdat LHBT-ers vaak geen kinderen hebben.  

Download hier ‘Empowerment roze ouderen visuele notulen‘.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts