[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

De werkgroep Politiek is gericht op politieke, bestuurlijke en maatschappelijke beïnvloeding om te komen tot mentaliteitsverandering t.a.v. LHBTI+ in de regio Haaglanden.

In de praktijk moet je dan denken aan het organiseren van verkiezingsdebatten over roze onderwerpen, gesprekken met gemeenteraadsleden over lokaal LHBTI-beleid en het organiseren van bijeenkomsten waarbij LHBTI+ gerelateerde onderwerpen ter sprake komen (een mini-symposium georganiseerd rond de International Day Against Homophobia and Transphobia bijvoorbeeld).

Ook werken we geregeld samen met andere partijen, bijvoorbeeld met COC Leiden en COC Rotterdam rond de Provinciale Statenverkiezingen, wat tot het Regenboog Stembusakkoord heeft geleid.

De werkgroep is begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Vorige keer lukte het om een debat in alle 9 gemeenten van de regio Haaglanden te organiseren, en deze keer willen we minstens zo zichtbaar zijn. Maar daar hebben we wel versterking voor nodig!

Welke onderwerpen willen we onder de aandacht brengen? Inzetten op sociale media om aandacht te trekken? Grote debatten organiseren? Iets heel anders? Alles draait om de vrijwilligers: zij bepalen uiteindelijk de vorm en inhoud!

Heb je interesse in politiek en heb je wat vrije tijd? Dan ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de werkgroep!

Stuur een bericht naar: politiek@cochaaglanden.nl

[language_end]

[language_start language=en]

We’re looking for volunteers for the politics & debates workgroup!

Our workgroup aims to use its influence to effect political, administrative and societal change to create a meaningful change in LGBTQ+ opinions in the region of the Hague.

In practical terms, that means organising rainbow themed election debates, talking to municipal councillors about local LGBTQ+ policy and hosting symposiums where LGBTQ+ topics come up (such as a mini-symposium surrounding IDAHOT, for example.)

We also frequently work together with other organisations, like COC Leiden and COC Rotterdam, when it comes to things like the provincial elections. This collaboration led to the parties signing a rainbow electoral pact.

We have started preparing for the March 2022 municipal council elections. Last time we managed to have a rainbow debate in all 9 municipalities that make up the region of the Hague. This time, we hope to equally visible, but we’ll need your help!

What topics do we bring attention to? How do we use social media to get noticed? Do we organise one big debate or something else entirely? Our volunteers decide what we do and how it takes shape!

Are you interested in politics and have time to spare? We’d love to show you what we do. Interested? Just send a message to politiek@cochaaglanden.nl

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts