Op 5 december jl. hebben de fracties van D66, VVD, PvdA, HSP, CDA, GroenLinks en de […]
De agendapunten 2, 3 en 10 komen te vervallen. Toelichting: Agendapunt 2 en 10: Verkiezing en […]
Wilt u ook uw collega-vrijwilligers uitnodigen? Wijs ze dan op dit bericht. Alle vrijwilligers in Den […]

Oudere posts